Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Μετακίνηση κατάστασης μεταξύ εργασιών στο Apache Spark

Kalogerakis Stefanos

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/980F4111-F7BA-470D-B865-D18A6A06E176
Έτος 2020
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Στέφανος Καλογεράκης, "Μετακίνηση κατάστασης μεταξύ εργασιών στο Apache Spark", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2020 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.87951
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Στις μέρες μας, νέα δεδομένα παράγονται συνεχώς σε ένα πρωτοφανή ρυθμό επηρεάζοντας όλες τις πτυχές της καθημερινότητάς μας. Καθώς ο όγκος τους συνεχίζει να αυξάνεται, όλο και περισσότεροι οργανισμοί προσπαθούν να ενσωματώσουν τεχνικές για την διαχείριση και επεξεργασία των δεδομένων αυτών σε πραγματικό χρόνο προκειμένου να εξελίξουν τις στρατηγικές της επιχείρησης τους. Μια σημαντική πρόκληση, είναι η εξασφάλιση ότι τα δεδομένα διαθέτουν ανοχή σε σφάλματα και υψηλή διαθεσιμότητα. Σε διαφορετικές περιπτώσεις, τα ετερογενή συστήματα που είναι υπεύθυνα για την επεξεργασία των δεδομένων πρέπει να διακόψουν την λειτουργία τους για αναβαθμίσουν τις υλικοτεχνικές υποδομές τους. Σε άλλες περιπτώσεις, μπορεί να συναντηθούν σφάλματα συστήματος. Για αυτόν τον λόγο τεχνικές migration για την αποτροπή απώλειας και μεταφοράς δεδομένων γίνονται όλο και πιο σημαντικές.Στα πλαίσια της συγκεκριμένης διπλωματικής εργασίας, παρουσιάζεται ένας αλγόριθμος μεταφοράς κατάστασης υλοποιημένος στο Structured Streaming API του Apache Spark. Αυτό το ισχυρό API προσφέρει μια γρήγορη και επεκτάσιμη λύση για την επεξεργασία περίπλοκων workflows και εξασφαλίζει ανοχή σε σφάλματα μέσω του μηχανισμού checkpoint που διαθέτει. Ο αλγόριθμος διαχειρίζεται την κατάσταση μεταξύ διαφορετικών jobs, και καλύπτει πληθώρα σεναρίων, όπου οι χρήστες δύνανται να διαχωρίσουν, να ενώσουν ή να εκτελέσουν απομακρυσμένα workflows σε κάθε job δίχως απώλεια δεδομένων. Με αυτόν τον τρόπο, υπάρχει πλήρης έλεγχος των operators του κάθε workflow και η εκτέλεση μπορεί να επηρεαστεί με τρόπο που επιθυμεί ο εκάστοτε χρήστης. Προκειμένου να αποδείξουμε ότι η υλοποίηση λειτουργεί, χρησιμοποιήσαμε το Rapidminer Studio για τον σχεδιασμό των workflows, όπου παρουσιάζονται πλήρη και λεπτομερή test-cases για τις όλες περιπτώσεις που αναφέρθηκαν προηγουμένως.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά