Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Γεωχημική χαρτογράφηση πιθανών γεωθερμικών ταμιευτήρων χαμηλής ενθαλπίας στη Νότιο Μεσσαρά, Κρήτη

Kamitsi Dimitra

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/6EF50017-699A-4687-8406-589A369AA490
Έτος 2021
Τύπος Μεταπτυχιακή Διατριβή
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Δήμητρα Καμίτση, "Γεωχημική χαρτογράφηση πιθανών γεωθερμικών ταμιευτήρων χαμηλής ενθαλπίας στη Νότιο Μεσσαρά, Κρήτη", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2021 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.88075
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Σκοπός της παρούσας διατριβής είναι αρχικά η υδροχημική μελέτη υπόθερμων νερών που εντοπίστηκαν από υδρογεωτρήσεις σε ευρύτερη περιοχή της λεκάνης της Μεσσαράς, γύρω από τους οικισμούς Πλάτανος, Πέρι, Αληθινή, Απεσωκάρι και Πλώρα. Στα πλαίσια αυτής της εργασίας συλλέχτηκαν δείγματα υδάτων από δεκαοχτώ (18) υδρογεωτρήσεις για δύο συνεχόμενες περιόδους, Μάρτιος και Σεπτέμβριος 2018. Τα δείγματα των υδάτων αναλύθηκαν ως προς τα κύρια στοιχεία και ιχνοστοιχεία. Με τη χρήση υδροχημικών διαγραμμάτων και τον υπολογισμό ιοντικών λόγων καθώς και άλλων παραμέτρων διαπιστώθηκε ότι τα ύδατα που αναλύθηκαν είναι ασβεστομαγνησιούχα ως προς τα κατιόντα και μικτής σύστασης ως προς τα ανιόντα κυρίως ανθρακικά-θειικά-χλωριούχα. Αξιοποιώντας τα δεδομένα από τις επιτόπιες μετρήσεις της θερμοκρασίας των υδάτων σε συνδυασμό υπολογισμένων θερμοκρασιών βάθους υδάτων με την βοήθεια γεωθερμομέτρων, κατασκευάστηκαν δισδιάστατοι και τρισδιάστατοι χάρτες χωρικής κατανομής της θερμοκρασίας των υδάτων, από τους οποίους προέκυψε ότι οι γεωτρήσεις που αντλούν το πιο θερμό νερό της περιοχής έχουν ανορυχθεί σε εντός σχηματισμών της Ζώνης της Πίνδου, γύρω από τα χωριά Πέρι, Πλάτανο και Αληθινή. Οι γεωτρήσεις που αντλούν λιγότερο θερμό νερό έχουν ανορυχθεί σε σχηματισμούς της Ζώνης της Τρίπολης και βρίσκονται γύρω από τα χωριά Απεσωκάρι και Πλώρα. Παρατηρήθηκε επίσης ότι, οι υπό μελέτη (υδρο)γεωτρήσεις έχουν ανορυχθεί κοντά σε δυο γνωστά ρήγματα της περιοχής διεύθυνσης ΒΔ-ΝΑ και ΝΔ-ΒΑ, αντίστοιχα.Τα ανωτέρω στοιχεία είναι τα πρώτα συνθετικά που μπορούν να υποστηρίξουν την ύπαρξη ενός πιθανού γεωθερμικού ταμιευτήρα χαμηλής ενθαλπίας, τοπικού ενδιαφέροντος, στην περιοχή.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά