Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Κατανεμημένη αρχιτεκτονική υπηρεσιών νέφους για το σημασιολογικό δίκτυο των πραγμάτων

Rastsinskagia Karina

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/FCE370CE-2E54-4D54-8FE8-85AA52B9BA24
Έτος 2021
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Καρίνα Ραστσίνσκαγια, "Κατανεμημένη αρχιτεκτονική υπηρεσιών νέφους για το σημασιολογικό δίκτυο των πραγμάτων", Διπλωματική Εργασία, Πολυτεχνείο Κρήτης:Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Χανιά, Ελλάς, 2021 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.88113
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Στη παρούσα εργασία παρουσιάζεται μια Κατανεμημένη Αρχιτεκτονικη Σημασιολογικού Ιστού των Πραγμάτων στο Υπολογιστικό Νέφος, (Federated Service Oriented Architecture for the Semantic Internet of Things in the Cloud), η οποία απαρτίζεται από ανεξάρτητα και ισοδύναμα συστήματα Semantic Web of Things (κόμβους) που αλληλεπιδρούν μεταξύ τους. To Fi-Swot εφαρμόζει τεχνολογίες Σημασιολογικού Ιστου του Πραγμάτων με σκοπό την καλύτερη κατανόηση των ιδιοτήτων των συσκευών, των υπηρεσιών που προσφέρουν και την διασύνδεση μεταξύ τους για την δημιουργια εφαρμογών. Κάθε κόμβος του Fi-SWoT έχει σχεδιαστεί ακολουθώντας πρότυπα Σημασιολογικού Ιστου (Semantic Web) και Μοντέλου του Ιστού των Πραγμάτων (Web Thing Model), ενώ ταυτόχρονα υιοθετεί μια υπηρεσιοκεντρική αρχιτεκτονική (SOA) και υλοποιείται ως σύνθεση των RESTful μικρο-υπηρεσιών στο υπολογιστικό νέφος (Cloud). Η πρόσβαση σε έναν κόμβο επιτρέπεται μόνο σε εξουσιοδοτημένους χρήστες του ίδιου ή άλλων κόμβων με βάση τους ρόλους των χρηστών και τις πολιτικές πρόσβασης. Το Fi-SWoT ακολουθεί ένα μοντέλο αρχιτεκτονικής 3 επιπέδων όπου κάθε επίπεδο εξυπηρετεί διαφορετική λειτουργικότητα για διαφορετικούς τύπους χρηστών. Οι κύριοι τύποι χρηστών είναι οι Διαχειριστές Συστήματος (System Administrators), οι Ιδιοκτήτες Υποδομής (Infrastructure Owners) και οι Πελάτες (Customers). Οι διαχειριστές έχουν το δικαίωμα να ελέγχουν και να τροποποιούν το ατομικό τους σύστημα SWoT καθώς και τους χρήστες που είναι συνδεδεμένοι στο σύστημά τους. Οι ιδιοκτήτες υποδομής έχουν το δικαίωμα να διαχειρίζονται τις δικές τους συσκευές και να δημιουργούν συνδρομές σε συσκευές που υπάρχουν είτε στο τοπικό τους κόμβο είτε σε απομακρυσμένο, με σκοπό να τις χρησιμοποιήσουν στις εφαρμογές που θα κατασκευάσουν. Οι πελάτες έχουν την άδεια να δημιουργούν συνδρομές σε εφαρμογές που υπάρχουν είτε στο τοπικό τους κόμβο είτε σε απομακρυσμένο, προκειμένου να έχουν πρόσβαση σε αυτές. Το προαναφερθέν μοντέλο συμβάλει στην επέκταση του συστήματος επιτρέποντας την εισαγωγή διαφόρων τύπων συσκευών και τη δημιουργία ποικίλων εφαρμογών. Η απόδοση της παραπάνω αρχιτεκτονικής ελέγχεται προσθέτοντας μεγάλο αριθμό εικονικών οντοτήτων (αισθητήρων, σπιτιών κλπ) και παράγοντας μεγάλα ποσά δεδομένων (μετρήσεων). Τα αποτελέσματα της πειραματικής διαδικασίας δείχνουν ότι το σύστημα μπορεί να ανταποκριθεί σε πραγματικούς χρόνους υπό συνθήκες μεγάλου φόρτου εργασίας.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά