Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Ανάπτυξη συστήματος μεγιστοποίησης της παραγωγής ισχύος φωτοβολταϊκών συστοιχιών βασισμένου σε ενισχυτική μάθηση

Bountoukos Theodoros

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/29C60773-6D3E-472A-B26D-A47CDC95D535
Έτος 2021
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Θεόδωρος Μπουντούκος, "Ανάπτυξη συστήματος μεγιστοποίησης της παραγωγής ισχύος φωτοβολταϊκών συστοιχιών βασισμένου σε ενισχυτική μάθηση", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2021 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.88151
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η παγκόσμια ζήτηση ενέργειας αυξάνεται ραγδαία και οι συμβατικές μέθοδοι παραγωγής ενέργειας προκαλούν σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον. Οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) είναι σε θέση να συμβάλλουν στην επίλυση αυτών των προβλημάτων. Μεταξύ των εναλλακτικών τύπων ΑΠΕ, η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας έχει επεκταθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια. Όμως, η παραγωγή ενέργειας των φωτοβολταϊκών συστημάτων επηρεάζεται από την ανομοιόμορφη πρόσπτωση ηλιακής ακτινοβολίας στις φωτοβολταϊκές συστοιχίες (πχ. όταν ενσωματώνονται σε κτήρια). Σε αυτή τη διπλωματική εργασία αναπτύχθηκε ένα ηλεκτρονικό σύστημα για τη μεγιστοποίηση της παραγωγής ισχύος των φωτοβολταϊκών συστοιχιών, στο οποίο η διαδικασία της μεγιστοποίησης ισχύος (Maximum Power Point Tracking, MPPT) πραγματοποιείται με τεχνική μηχανικής μάθησης. Για την πειραματική αξιολόγηση, σε πραγματικές συνθήκες λειτουργίας, της μεθόδου MPPT που αναπτύχθηκε, κατασκευάστηκε πειραματικό πρωτότυπο φωτοβολταϊκό σύστημα αποτελούμενο από φωτοβολταϊκά πλαίσια, μετατροπέα ισχύος DC/DC και μικροηλεκτρονική μονάδα ελέγχου MPPT. Τα πειραματικά αποτελέσματα έδειξαν ότι ο αλγόριθμος MPPT βασισμένος σε μηχανική μάθηση ο οποίος υλοποιήθηκε σε αυτή τη διπλωματική εργασία, επιτυγχάνει ταχύτερη εύρεση του σημείου μέγιστης παραγωγής ισχύος της φωτοβολταϊκής συστοιχίας κατά 41-53% σε σύγκριση με συμβατικό αλγόριθμο MPPT.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά