Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Απεικόνιση του αλγορίθμου Spectral σε αναδιατασσόμενη λογική με Χρήση DAE και μνήμη HMC

Iatrakis Petros-Pavlos

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/3FBD0AE9-FA52-4935-8DE7-AF4B8CBF7EA3
Έτος 2020
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Πέτρος-Παύλος Ιατράκης, "Απεικόνιση του αλγορίθμου Spectral σε αναδιατασσόμενη λογική με Χρήση DAE και μνήμη HMC", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2020 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.88153
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Τα τελευταία χρόνια η ανάγκη επεξεργασίας μεγάλου όγκου δεδομένων σε μικρόχρονικό διάστημα, έστρεψε το ενδιαφέρον στη δημιουργία προγραμμάτων όπου συνδυάζουν τοsoftware και το hardware με σκοπό την εκμετάλλευση των πλεονεκτημάτων που παρέχει τοκαθένα. Η ανάγκη αυτή οδήγησε το Phil Colela στην έμπνευση επτά αλγοριθμικών μεθόδων μεμεγάλη φορητότητα, οι οποίες χρησιμοποιήθηκαν ως benchmarks σε διάφορες πλατφόρμεςεκμεταλλευόμενες τα πλεονεκτήματα του παράλληλου προγραμματισμού. Στη συνέχεια οιμέθοδοι αυτοί επεκτάθηκαν σε δεκατρείς από ομάδα ερευνητών του Berkeley. Παράλληλα, τα τελευταία χρόνια απλουστεύτηκε η απεικόνιση ενός αλγορίθμου στοhardware με τη βοήθεια του εργαλείου Vivado High Level Synthesis. Οι διαδικασίες έγιναν πιοαυτοματοποιημένες και η δημιουργία του RTL αρχείου αρκετά πιο εύκολη για τοπρογραμματιστή. Ο στόχος λοιπόν αυτής της διπλωματικής, είναι η απεικόνιση ενός νάνου, συγκεκριμένα του αλγόριθμου Spectral, σε hardware με την βοήθεια της πλατφόρμας vivado HLS, στην συνέχεια με βάση την αρχιτεκτονική Decoupled Access/Execute προσπαθήσαμε να βελτιστοποιήσουμε τον συγκεκριμένο αλγόριθμο. Το συγκεκριμένο framework μετατρέπει το αρχικό instruction stream σε δυο μονάδες την fetch που είναι υπεύθυνη για την ανάκτηση των δεδομένων από την μνήμη και την process που είναι με την σειρά της υπεύθυνη για την επεξεργασία των δεδομένων. Για τον αλγόριθμο Spectal πραγματοποιήθηκαν τέσσερεις διαφορετικές υλοποιήσεις στο εργαλείο της Vivado HLS και μια υλοποίηση στο Hybrid Memory Cybe που μας παρέχει το Πολυτεχνείο Κρήτης μέσω του εργαλείου της vivado. Τέλος, πραγματοποιήθηκε σύγκριση στην απόδοση κάθε υλοποίησης με την αρχική βελτιστοποιημένη υλοποίηση σε software. Τα αποτελέσματα που εξάγαμε ήταν αρκετά ενθαρρυντικά δηλαδή περίπου 2 φορές αυξημένη απόδοση όσον αναφορά τη χρήση της αρχιτεκτονικής DAE και περίπου 4 φορές αυξημένη απόδοση όσο αναφορά της χρήση της πλατφόρμας της micron, HMC.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά