Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Πειραματική μελέτη της ροής και επικάθισης θραυσμάτων (cuttings) σε οριζόντιες γεωτρήσεις

Georgiou Vryonis

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/F9013208-A905-463A-A3AA-FC3454A7A077
Έτος 2020
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Βρυώνης Γεωργίου, "Πειραματική μελέτη της ροής και επικάθισης θραυσμάτων (cuttings) σε οριζόντιες γεωτρήσεις ", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2020 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.88161
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η μεταφορά των στερεών θραυσμάτων του σχηματισμού που δημιουργούνται κατά τη διαδικάσια μίας γεώτρησης είναι από τις σημαντικότερες παραμέτρους σχεδιασμού σε γεωτρήσεις πετρελαίου και Φυσικού Αερίου σε μεγάλα βάθη. Η μεταφορά και απομάκρυνσή τους από το φρεάτιο επιτυγχάνεται με τη χρήση διατρητικής λάσπης (πολφού) με κατάλληλα ρεολογικά και φυσικοχημικά χαρακτηριστικά, ώστε να διασφαλίζεται παράλληλα η δομική ακεραιότητα των τοιχωμάτων του φρεατίου και του σχηματισμού, καθώς και η αντιστάθμιση των πιέσεων πόρων. Ειδικότερα σε οριζόντιες γεωτρήσεις δημιουργούνται συνθήκες διαχωρισμού του αιωρήματος λάσπης και συσσώρευσης των θραυσμάτων στο κατώτερο τμήμα του φρεατίου με αποτέλεσμα την ανάπτυξη ισχυρότερων τάσεων στην περιστρεφόμενη στήλη αλλά και τη μερική απόφραξή του. Στο πλαίσιο της διπλωματικής εργασίας μελετήθηκαν πειραματικά οι συνθήκες μεταφοράς θραυσμάτων σε μία πιλοτική μονάδα δακτυλιοειδούς αγωγού. Η μελέτη αποκάλυψε τρεις βασικούς μηχανισμούς μεταφοράς που μελετήθηκαν πειραματικά ως προς τις συνθήκες ανάπτυξής τους και το βαθμό καθαρισμού που επιτυγχάνουν. Με βάση τα παραπάνω αναπτύχθηκαν διάγραμματα φάσεων για διάφορες τιμές ιξώδους για τυπικούς πολφούς διάτρησης. Τα αποτελέσματα των πειραμάτων έδειξαν ότι όσο πιο λεπτόρρευστο το ρευστό τόσο καλύτερα γίνεται η μεταφορά των θραυσμάτων.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά