Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Εργαστηριακή διερεύνηση της επίδρασης της διαβρεξιμότητας του πετρώματος επί των καμπυλών σχετικών διαπερατοτήτων νερού-πετρελαίου σε πυρήνες υπόγειων ταμιευτήρων υδρογονανθράκων

Tallarou Chrysoula

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/BA3BD0B1-2661-4E6F-9AF5-405A47B2284E
Έτος 2021
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Χρυσούλα Τάλλαρου, "Εργαστηριακή διερεύνηση της επίδρασης της διαβρεξιμότητας του πετρώματος επί των καμπυλών σχετικών διαπερατοτήτων νερού-πετρελαίου σε πυρήνες υπόγειων ταμιευτήρων υδρογονανθράκων", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χ https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.88231
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Ο βαθμός και η φύση της διαβροχής του πορώδους πετρώματος σε ταμιευτήρες πετρελαίου επηρεάζει σημαντικά το ποσοστό του ανακτούμενου πετρελαίου σε διεργασίες δευτερογενούς και τριτογενούς ανάκτησης. Ανάλογα με τη φύση της διαβροχής του πετρώματος (υδατοδιαβρεχόμενο ή πετρελαιοδιαβρεχόμενο πέτρωμα), η διεπιφάνεια νερού-πετρελαίου διέρχεται από πόρους με διαφορετικά χαρακτηριστικά, δημιουργώντας συχνά κανάλια ροής καθώς και απομονωμένες περιοχές που δεν συμμετέχουν πρακτικά στο βαθμό ανάκτησης. Η τεχνητή αλλαγή της διαβρεχτότητας είναι μια ανερχόμενη μέθοδος τριτογενούς παραγωγής, με την οποία επιτυγχάνεται η βελτιστοποίηση του βαθμού ανάκτησης, όταν οι άλλες μέθοδοι κριθούν οικονομικά και τεχνικά ασύμφορες. Στόχος της παρούσας ερευνητικής εργασίας είναι η μελέτη της επίδρασης που έχει η αλλαγή της διαβρεχτότητας σε πυρήνες ψαμμιτικού πετρώματος τύπου Berea, στις καμπύλες των σχετικών διαπερατοτήτων τους. Η μεταβολή της διαβρεχτότητας πραγματοποιήθηκε με εμποτισμό των πυρήνων με φυσικά δείγματα πετρελαίου που περιείχαν ασφαλτένια συγκεντρώσεως 9% προκειμένου να μεταβληθεί ο χαρακτήρας τους από υδατοδιαβρεχόμενα σε πετρελαιοδιαβρεχόμενα. Η μελέτη οδήγησε σε ένα εύρος συμπερασμάτων εκ των οποίων είναι, η αποτελεσματικότητα της μεθόδου Amott στον προσδιορισμό της διαβροχής και οι εμφανής διαφορές στις καμπύλες σχετικών διαπερατοτήτων νερού/πετρελαίου μεταξύ των δύο διαφορετικών τύπων διαβροχής.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά