Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Γοτθικές αναβιώσεις στη νεοελληνική αρχιτεκτονική

Rapti Kalliopi

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/46739422-568E-4518-A78D-FB4C4E75FB9E
Έτος 2021
Τύπος Ερευνητική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Καλλιόπη Ράπτη, "Γοτθικές αναβιώσεις στη νεοελληνική αρχιτεκτονική", Ερευνητική Εργασία, Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2021 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.88277
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Σκοπός της εργασίας είναι η διερεύνηση του νεογοτθικούαποτυπώματος στη Νεοελληνική αρχιτεκτονική. Ως αντικείμενοτης έρευνας ορίζονται τα δημόσια και τα ιδιωτικά κτήρια πουκατασκευάστηκαν στην Ελλάδα κατά κύριο λόγο τον 19ο αιώνακαι φέρουν τυπολογικά και μορφολογικά χαρακτηριστικά τηςγοτθικής αρχιτεκτονικής. Κρίθηκε δε σκόπιμος ο διαχωρισμός τωνευρημάτων σε δύο επιμέρους ενότητες, τα υπαγόμενα στηνκοσμική και θρησκευτική αρχιτεκτονική αντίστοιχα. Η παρούσαεργασία καλείται να απαντήσει, μεταξύ άλλων, στα προσεχήερωτήματα:-Ποιοι αρχιτέκτονες αναβιώνουν τη γοτθική αρχιτεκτονική στηνΕλλάδα του 19ου αιώνα και πώς σχετίζεται αυτό με τηναρχιτεκτονική τους διαδρομή;-Σε ποιους τύπους κτηρίων συναντάται η γοτθική αναβίωση καιπώς ερμηνεύεται αυτό;-Στο πνεύμα της γοτθικής αναβίωσης στην Ελλάδα του 19ουαιώνα, οι ρωμανικές ή οι αμιγώς γοτθικές μορφές υπερτερούν;Πώς ερμηνεύεται αυτή η διαφοροποίηση;-Διακρίνουμε ορισμένο συσχετισμό της καταγωγής των αρχικώνιδιοκτητών με την επιλογή των γοτθικών μορφών ή και διατάξεωνστα κτήρια;-Πώς μεταφέρονται οι μορφές από το γοτθικό λεξιλόγιο στανεογοτθικά αρχιτεκτονήματα της Ελλάδας του 19ου αιώνα;

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά