Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Απορρύπανση εδάφους από πετρελαϊκούς υδρογονάνθρακες με χρήση μικροκυμάτων

Koutsourou Konstantina

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/282A0050-6888-43A1-97C3-FD2DD64A9473
Έτος 2021
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Κωνσταντίνα Κουτσούρου, "Απορρύπανση εδάφους από πετρελαϊκούς υδρογονάνθρακες με χρήση μικροκυμάτων", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2021 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.88291
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η παρούσα διπλωματική εργασία, είχε στόχο την εύρεση ιδανικών συνθηκών για την εξυγίανση εδαφών ρυπασμένων με πετρελαιοειδή χρησιμοποιώντας την τεχνολογία των μικροκυμάτων. Αρχικά, έγινε χαρακτηρισμός του δείγματος ως προς τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του εδάφους καθώς και την συγκέντρωση των μετάλλων που υπάρχουν σε αυτό. Στη συνέχεια, εφαρμόστηκε η μέθοδος θερμικής εκρόφησης με χρήση τροποποιημένου οικιακού φούρνου μικροκυμάτων. Οι παράμετροι που εξετάστηκαν ήταν η εφαρμοζόμενη ισχύς μικροκυμάτων, 595 και 700W , ο χρόνος εκρόφησης από 5 έως 15 min, η κοκκομετρία εδάφους (λεπτόκοκκο, χοντρόκοκκο και ολικό δείγμα), η χρήση ρύπου (δεκαεξάνιο και diesel) με σκοπό την εύρεση των καταλληλότερων συνθηκών ώστε να επιτευχθεί η μεγαλύτερη απομάκρυνση πετρελαιοειδών. Τέλος, έγινε σύγκριση με προηγούμενες εργασίες που χρησιμοποίησαν έδαφος διαφορετικής σύστασης και αξιολογήθηκε η«σύσταση εδάφους» στην απόδοση της διεργασίας θέρμανσης με μικροκύματα.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά