Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Ανάπτυξη εργαστηριακής μεθοδολογίας και διενέργεια μετρήσεων σχετικών διαπερατοτήτων νερού-πετρελαίου σε δοκίμια πετρώματος ταμιευτήρων.

Nikolaou Georgios

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/46FE95DA-D05E-4462-BD02-18B187610FE5
Έτος 2021
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Γεώργιος Νικολάου, "Ανάπτυξη εργαστηριακής μεθοδολογίας και διενέργεια μετρήσεων σχετικών διαπερατοτήτων νερού-πετρελαίου σε δοκίμια πετρώματος ταμιευτήρων.", Διπλωματική Εργασία, Πολυτεχνείο Κρήτης: Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Χανιά, Ελλάς, 2021 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.88311
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Οι σχετικές διαπερατότητες των περιεχόμενων ρευστών, πετρώματος ταμιευτήρα, είναι χαρακτηριστικά μεγέθη που διαδραματίζουν κρίσιμο ρόλο στο σχεδιασμό και την ανάκτηση υδρογονανθράκων από ταμιευτήρες πετρελαίου. Αναπτύχθηκε εργαστηριακή μεθοδολογία μέτρησης των σχετικών διαπερατοτήτων σε νερό και πετρέλαιο με τη μέθοδο Single-Sample Dynamic (μέθοδος μόνιμης κατάστασης).Η περιθλασιμετρία ακτινών Χ (μέθοδος κόνεως), χρησιμοποιήθηκε με σκοπό την εύρεση των περιεχόμενων ορυκτών και τη σύσταση τους κατά βάρος. Ίχνη αργιλικών ορυκτών, έχουν τη δυνατότητα να μειώσουν δραματικά τη διαπερατότητα του πετρώματος, όταν εμποτιστούν σε πολικά ρευστά και η κατανομή μεγέθους πόρων είναι μικρή. Διαπιστώθηκε ότι ο πυρήνας είχε συγκέντρωση αργιλικών ορυκτών έως και 5% και το μεγαλύτερο ποσοστό του όγκου κενών (>50%) κατανέμεται σε πόρους μικρότερους των 3 μm.Τα περιεχόμενα αργιλικά ορυκτά δεν προκαλούσαν τη διόγκωση των πόρων, αλλά ανήκαν στη κατηγορία των ορυκτών που προκαλούν το ωσμωτικό φαινόμενο. Η επίδραση του επηρεάζεται από την πίεση των πόρων, τη θερμοκρασία, το ιοντικό σθένος των κατιόντων, των ηλεκτρολυτών που περιέχονται στο νερό και την ακτίνα των πόρων. Προς διερεύνηση της καταλληλότερης ως διαπερατότητα βάσης, καθώς και των μεταξύ τους διαφορών, υπολογίστηκαν η μέγιστη διαπερατότητα σε νερό, η διορθωμένη διαπερατότητα σε αέρα, η απόλυτη διαπερατότητα που προκύπτει έμμεσα από τη μέθοδο των τριχοειδών πιέσεων και η ενεργή διαπερατότητα του πετρελαίου στο μη περαιτέρω μειώσιμο βαθμό κορεσμού σε νερό. Επιλέχθηκε η τελευταία διότι ένας ταμιευτήρας είναι πάντα κορεσμένος σε τουλάχιστον δύο ρευστά. Παρατηρείται επίσης ότι κατά τη μονοφασική ροή αέρα, όσο ελαττώνεται η ακτίνα και αυξάνεται η πίεση των πόρων, η φαινόμενη διαπερατότητα μειώνεται με μεγαλύτερο ρυθμό, επειδή το φαινόμενο ολίσθησης γίνεται εντονότερο. Ο βαθμός κορεσμού σε νερό υπολογίστηκε σε κάθε ζεύγος των σχετικών διαπερατοτήτων νερού-πετρελαίου με τη μέθοδο της ζύγισης ώστε να σχεδιαστεί το διάγραμμα των σχετικών διαπερατοτήτων των δύο φάσεων. Διερευνήθηκε επίσης η προτίμηση διαβροχής του πετρώματος. Το πέτρωμα αναγνωρίστηκε ως υδατοδιαβρεχτό.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά