Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Βελτιστοποίηση του ρυθμού βιοαποδόμησης μικροσφαιριδίων LDPE

Kyritsi Sofia

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/689245AA-9121-4DD2-A02C-F5CDD6F5A792
Έτος 2021
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Σοφία Κυρίτση, "Βελτιστοποίηση του ρυθμού βιοαποδόμησης μικροσφαιριδίων LDPE", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2021 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.88375
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Το πλαστικό έχει ενσωματωθεί πλήρως στην καθημερινότητα του ανθρώπου και αποτελεί πλέον αναπόσπαστο κομμάτι της σύγχρονης ζωής. Ωστόσο, παρόλα τα πλεονεκτήματα του, ευθύνεται για έναν μεγάλο αριθμό περιβαλλοντικών προβλημάτων όπως η θαλάσσια και χερσαία ρύπανση που επηρεάζουν αρνητικά τους ζωντανούς οργανισμούς και την ανθρώπινη υγεία ενώ ταυτόχρονα προκαλούν μια πληθώρα αμέσων και έμμεσων οικολογικών, κοινωνικών και οικονομικών προβλημάτων. Τα θαλάσσια πλαστικά απορρίμματα παρουσιάζουν μεγάλη ποικιλία διαφοροποιήσεων όσον αφορά το σχήμα, τον τύπο και το μέγεθος τους. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτών αποτελούν τα πλαστικά μικροσφαιρίδια (pellets). Η έκθεση τους σε διάφορες περιβαλλοντικές συνθήκες όπως η ηλιακή ακτινοβολία (UV) και οι υψηλές θερμοκρασίες σε συνδυασμό με τη μηχανική καταπόνηση τους (κυματισμοί, άνεμος) έχει ως αποτέλεσμα την γήρανση τους. Η διαδικασία αυτή έχει αποδειχθεί πως συνεισφέρει σημαντικά στην βιοαποδόμηση των πλαστικών καθώς ενισχύει την δράση μικροβιακών πληθυσμών στην επιφάνεια τους.Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η μελέτη της ικανότητας θαλάσσιων μικροοργανισμών, που συλλέχθηκαν στην περιοχή της Σούδας, να βιοαποδομήσουν γηρασμένα μικροσφαιρίδια (pellets) πολυαιθυλενίου χαμηλής πυκνότητας (LDPE) σε προσομοιωμένο θαλάσσιο μικρόκοσμο. Το πείραμα χωρίζεται σε δυο μέρη με μεταβλητή την διαθεσιμότητα του άνθρακα. Πιο συγκεκριμένα, στο πρώτο μέρος τα LDPE μικροσφαιρίδια αποτελούν τη μοναδική πηγή άνθρακα της μικροβιακής κοινότητας, ενώ στο δεύτερο μέρος πραγματοποιείται προσθήκη γλυκόζης στην προσομοίωση. Η διάρκεια των προσομοιώσεων ήταν 4 και 2 μήνες αντίστοιχα. Μέσω σύγκρισης των δύο διερευνάται εάν και σε τι βαθμό η προσθήκη θρεπτικών ουσιών επιταχύνει την βιοαποδόμηση των μικροσφαιριδίων. Οι μετρήσεις που ακολούθησαν αφορούν το πολυμερές και το βιοφίλμ που αναπτύχθηκε στην επιφάνεια του. Πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις βάρους, κατανομής του μεγέθους μικροπλαστικών, φασματοσκοπία υπέρυθρου με την τεχνική της αποσβένουσας ολικής ανάκλασης, συγκέντρωσης διαλυμένου οργανικού άνθρακα (DOC) και ποσοτικός προσδιορισμός μικροβιακής ανάπτυξης, ανάπτυξης των εξωκυτταρικών πολυμερών ουσιών (πρωτεΐνες, υδατάνθρακες) και μέτρηση κυττάρων στο πολυμερές και το βιοφίλμ αντίστοιχα.Συνολικά, οι θαλάσσιοι μικροοργανισμοί κατάφεραν να επιβιώσουν και να αναπτυχθούν επιτυχώς στο προσομοιωμένο θαλάσσιο μικρόκοσμο με ή χωρίς προσθήκη θρεπτικών ουσιών. Ωστόσο, στην περίπτωση που προστέθηκε γλυκόζη παρατηρείται ανάπτυξη ενός σταθερού βιοφιλμ σε μικρότερο χρονικό διάστημα. Οι φασματοσκοπίες έδειξαν ότι οι μικροοργανισμοί επέφεραν κάποιες κοινές και κάποιες διαφορετικές μεταβολές στην επιφάνεια των μικροσφαιριδίων. Ακόμα μέσω της κατανομής των μικροσωματιδίων στην υγρή φάση φαίνεται ότι η δράση των μικροοργανισμών προκαλεί και κατακερματισμό των μικροπλαστικών και στα δύο πειραματικά μέρη.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά