Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Ταλαντώσεις συγκεκριμένου συχνοτικού περιεχομένου στη συνδυασμένη ανάλυση HΕΓ/ΜΕΓ. Εφαρμογή σε επιληψία ανθεκτική σε φαρμακευτική αγωγή

Sdoukopoulou Glykeria

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/FFBC94AE-F765-4176-9777-1F12B6325700
Έτος 2021
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Γλυκερία Σδουκοπούλου, "Ταλαντώσεις συγκεκριμένου συχνοτικού περιεχομένου στη συνδυασμένη ανάλυση HΕΓ/ΜΕΓ. Εφαρμογή σε επιληψία ανθεκτική σε φαρμακευτική αγωγή", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2021 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.88396
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Καινοτομία: Στην παρούσα μελέτη διερευνούμε τη συμβολή των High Frequency Oscillations (HFOs) στον εντοπισμό της επιλεπτογόνου περιοχής. Επίσης, διερευνούμε νέες μεθόδους αυτόματου εντοπισμού μη εγκεφαλικής δραστηριότητας.Κίνητρο: Αναπτύξαμε ένα ολοκληρωμένο σύστημα ανίχνευσης της επιλεπτογόνου περιοχής, χρησιμοποιώντας HFOs και interictal spikes για την ανάλυση εγκεφαλικών πηγών σε περίπτωση ασθενή που πάσχει από πολυ-εστιακή επιληψία. Τα HFOs φαίνεται να εντοπίζουν ακριβέστερα την επιλεπτογόνο περιοχή συγκριτικά με τα interictal spikes. Ο συνδυασμός (EMEG) των μη επεμβατικών μεθόδων της ηλεκτρο- και μαγνητο- εγκεφαλογραφίας (EEG και MEG) δίνει καλύτερα αποτελέσματα από την κάθε μέθοδο ξεχωριστά στην ανάλυση πηγών.Στόχος: Η παρούσα διπλωματική διερευνά τη συμβολή των HFOs στον εντοπισμό της επιλεπτογόνου περιοχής συγκριτικά με τα interictal spikes, υλοποιώντας τον αλγόριθμο εντοπισμού των HFOs και τεχνικές ανάλυσης εγκεφαλικών πηγών. Μέθοδοι: Η καταγεγραμμένη εγκεφαλική δραστηριότητα μέσω των μη επεμβατικών μεθόδων της ηλεκτρο- και μαγνητο- εγκεφαλογραφίας, προέρχεται από ασθενή που πάσχει από πολυ-εστιακή επιληψία. Αρχικά τα σήματα προ-επεξεργάζονται μέσω φιλτραρίσματος και τεχνικές ανίχνευσης και διόρθωσης του θορύβου. Επίσης, εξετάζουμε νέες μεθόδους περιορισμού της μη εγκεφαλικής δραστηριότητας. Εν συνεχεία, εφαρμόζεται ο αλγόριθμος ανίχνευσης των HFOs, ο οποίος αποτελείται από τρεις διαδοχικές φάσεις: μια μέθοδο κατωφλίωσης, την επιθεώρηση των σημάτων, καθώς και την ομαδοποίηση βασισμένη στην ενέργεια. Η ανάλυση των εγκεφαλικών πηγών βασίζεται τόσο στα ανιχνευμένα HFOs, όσο και τα σημειωμένα από επιληπτιολόγο interictal spikes. Η λύση στο πρόβλημα εντοπισμού των εγκεφαλικών πηγών υπολογίζεται με βάση τον αλγόριθμο sLORETA, για διάφορες χρονικές στιγμές. Χρησιμοποιήθηκε, επίσης, ένα ρεαλιστικό μοντέλο κεφαλής, το οποίο απαρτίζεται από έξι (6) τμήματα ιστών, ανισοτροπία λευκής ουσίας και βαθμονομημένη διαγωγιμότητα κρανίου.Αποτελέσματα και Συμπεράσματα: Η ανάλυση των εγκεφαλικών πηγών έχει γίνει σε τέσσερις (4) επιλεγμένες χρονικές στιγμές, με στόχο την καλύτερη απεικόνιση της υποβόσκουσας επιληπτικής δραστηριότητας και της διάδοσης της μεταξύ των κακώσεων. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα υπάρχει συμφωνία των επιλεπτογόνων περιοχών που επιδεικνύονται τόσο από τα HFOs, όσο και από τα interictal spikes. Αν και η ανάλυση πηγών μέσω ηλεκτροεγκεφαλογραφήματος και μαγνητοεγκεφαλογραφήματος εντόπισε επιτυχώς την πρώτη μη απαιτητική κάκωση, η ανακατασκευή των εγκεφαλικών πηγών απέχει πολύ από τη δεύτερη κάκωση. Η ανακατασκευή εγκεφαλικών πηγών βασισμένη στο συνδυασμό EMEG εντόπισε ακριβέστερα και τις δυο κακώσεις και αποκάλυψε το μονοπάτι-σύνδεσμο μεταξύ τους, ειδικά αξιοποιώντας τα HFOs. Συνεπώς, η διαταραγμένη εγκεφαλική δραστηριότητα από τις κακώσεις μπορεί να εντοπιστεί μέσω της συνέργειας του ηλεκτροεγκεφαλογραφήματος και μαγνητοεγκεφαλογραφήματος, χρησιμοποιώντας ρεαλιστικό μοντέλο κεφαλής.Λέξεις Κλειδιά: Επιληψία, Ταλαντώσεις Υψηλών Συχνοτήτων, Ηλεκτροεγκεφαλογράφημα, Μαγνητοεγκεφαλογράφημα, Πεπερασμένο Μοντέλο Κεφαλής, Ανάλυση Πηγών.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά