Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Ανάπτυξη αυτόνομου πράκτορα για αυτοματοποιημένες αγοραπωλησίες ηλεκτρικής ενέργειας

Orfanoudakis Stavros

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/DCAF4FD3-F4F8-4B92-8A06-78CDCE3D2407
Έτος 2021
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Stavros Orfanoudakis, "Developing an autonomous agent for automated electricity trading", Diploma Work, School of Electrical and Computer Engineering, Technical University of Crete, Chania, Greece, 2021 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.88411
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η μεγάλη αύξηση της παραγόμενης από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, και η συνεπακόλουθη ένταξή της σε μεγάλη κλίμακα στην οικιακή αγορά ενέργειας, παράλληλα με την εξελισσόμενη διάδοση χρήσης των ηλεκτρικών οχημάτων, δημιουργούν σταδιακά την ανάγκη για ένα πιο «έξυπνο» ηλεκτρικό δίκτυο - το λεγόμενο Smart Grid, ή Έξυπνο Δίκτυο Ηλεκτροδότησης (ΕΔΗ) στα ελληνικά. Σε αυτό το διαμορφούμενο περιβάλλον, ο διαγωνισμός PowerTAC (Power Trading Agent Competition) προσφέρει τη δυνατότητα σε ερευνητές (προερχόμενους τόσο από πανεπιστήμια όσο και από τη βιομηχανία) να δοκιμάσουν διάφορες στρατηγικές - επιχειρηματικές, ανάλυσης ή πρόβλεψης της αγοράς (πιθανότατα και νέων αλγορίθμων Τεχνητής Νοημοσύνης) - προτού τις εφαρμόσουν στο ΕΔΗ. Πιο συγκεκριμένα, το PowerTAC αποτελεί κατά κύριο λόγο μία πλατφόρμα ανάπτυξης και δοκιμής έξυπνων πρακτόρων λογισμικού που ανταγωνίζονται ως πάροχοι ενέργειας στις διάφορες αγορές του (μελλοντικού) ΕΔΗ, στοχεύοντας στην μεγιστοποίηση των κερδών τους. Βέβαια, πλείστες όσες ερευνητικές εργασίες και εφαρμογές Τεχνητής Νοημοσύνης έχουν επανειλημμένα καταδείξει το γεγονός ότι οι άπληστες στρατηγικές σχεδόν ποτέ δεν αποδίδουν σε ανταγωνιστικά περιβάλλοντα πολλαπλών πρακτόρων. Ομοίως στο PowerTAC, οι πράκτορες που στοχεύουν να αποκτήσουν ένα δυσανάλογα υψηλό μερίδιο της αγοράς, ενδέχεται να καταλήξουν σε οικονομικές απώλειες λόγω της υποχρέωσης καταβολής τεράστιων σε μέγεθος τελών στις ρυθμιστικές αρχές. Ξεκινώντας από αυτήν την παρατήρηση, σε αυτή την εργασία αναπτύξαμε μια καινοτόμα στρατηγική εμπορικής διαπραγμάτευσης, που στοχεύει στην εξισορρόπηση των κερδών ελέγχοντας ένα αρκετά μεγάλο μέρος της αγοράς, έτσι ώστε να αντισταθμίσει το υψηλό κόστος των τελών. Εξοπλίσαμε τον TUC-TAC 2020, τον ευφυή πράκτορα λογισμικού που εκπροσώπησε το Πολυτεχνείο Κρήτης στο διεθνή διαγωνισμό PowerTAC-2020, με αυτήν τη στρατηγική για χρήση στην λιανική αγορά ενέργειας του διαγωνισμού. Επιπλέον, ο πράκτορας μας χρησιμοποιεί Δενδρική Αναζήτηση Monte Carlo για να εντοπίσει το καλύτερο σχέδιο δράσης και να καθορίσει τις προσφορές του κατά την συμμετοχή του σε χρηματιστηριακού τύπου δημοπρασίες (double auctions) στη χονδρική αγορά ενέργειας του διαγωνισμού. Χρησιμοποιώντας αυτές τις στρατηγικές, ο πράκτορας TUC-TAC στέφθηκε πρωταθλητής του PowerTAC-2020, αντιμετωπίζοντας 7 αντιπάλους που εκπροσωπούσαν πανεπιστήμια από 6 διαφορετικές χώρες. Σε αυτήν την διπλωματική εργασία, παρουσιάζεται λεπτομερώς η στρατηγική του TUC-TAC 2020, και επιπλέον παρέχεται μια εκτενής ανάλυση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, με σκοπό την άντληση σημαντικών μαθημάτων σχετικά με τα πλεονεκτήματα και τις αδυναμίες των διαφόρων στρατηγικών που χρησιμοποιήθηκαν στον διαγωνισμό PowerTAC-2020.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά