Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Γεωλογική και υδροχημική μελέτη των ιστορικά ιαματικών και θερμομεταλλικών πηγών του Φυλλιτικού Καλύμματος στην Δυτική Κρήτη

Boutsakis Konstantinos

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/D8574AE0-46DB-467A-8D39-FD692185C878
Έτος 2021
Τύπος Μεταπτυχιακή Διατριβή
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Κωνσταντίνος Μπουτσάκης, "Γεωλογική και υδροχημική μελέτη των ιστορικά ιαματικών και θερμομεταλλικών πηγών του Φυλλιτικού Καλύμματος στην Δυτική Κρήτη", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2021 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.88431
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Οι γεωλογικές συνθήκες που ευνοούν τη δημιουργία των ιαματικών και θερμομεταλλικών πηγών εντός της Φυλλιτικής Χαλαζιτικής σειράς του τεκτονικού καλύμματος της Δυτικής Κρήτης και η σχέση μεταξύ του χημισμού των πηγών και του υδροφορέα αποτελούν το αντικείμενο διερεύνησης αυτής της εργασίας.Η κίνηση του υπόγειου νερού, το οποίο διεισδύει στο φυλλιτικό κάλυμμα μέσω τον ασυνεχειών και ο χρόνος παραμονής του στον υδροφορέα, συνδυαστικά με τη διαλυτική του δράση έχουν κυρίαρχο ρόλο στο χημισμό των πηγών.Συγκεκριμένα γίνεται επεξεργασία των αποτελεσμάτων προγενέστερων ερευνών στις περιοχές Καλλικράτης (πηγή Ξινόνερο), Βοθιανά (πηγή Αρελιό), Στροβλές, Μουστάκος, Τεμένια, Αρολίθι, Καπεδιανά και Ανισαράκι στη Δυτική Κρήτη.Τα αποτελέσματα των χημικών αναλύσεων από δείγματα νερού των παραπάνω πηγών μελετήθηκαν και συγκρίθηκαν ως προς την περιεκτικότητα τους σε κύρια ανιόντα και κατιόντα μέσω υδροχημικών διαγραμμάτων και ως προς τα φυσικοχημικά χαρακτηριστικά τους.Στις υπό μελέτη πηγές εντοπίστηκαν δυο ακραία χαρακτηριστικά, η πηγή Ξινόνερο η οποία είναι μια όξινη πηγή με pH= 2,8 - 3,2, σε αντίθεση με όλες τις υπόλοιπες πηγές οι οποίες είναι ολιγομεταλλικές με TDS< 155 mg/L. Ακόμα, οι πηγές περιέχουν ελάχιστα θειϊκά, 0,01 mg/L έως 121,99 mg/L. Τα ύδατα των πηγών είναι ψυχρά ως υπόθερμα και είναι τύπου κάλιο-νατριούχο-χλώριο-θειικό.Συμπερασματικά, η σχετικά αυξημένη τιμή αμμωνίας (NH4) που εντοπίζεται σε όλες τις πηγές, μπορεί να είναι δείκτης βιολογικής ρύπανσης. Τα δυο ακραία χαρακτηριστικά των νερών που εκρέουν από συγκεκριμένες πηγές στο Φυλλιτικό κάλυμμα είναι η χαμηλή τιμή των TDS (≤200mg/L), επομένως χαρακτηρίζονται ως ολιγομεταλλικές και το όξινο pH της πηγής Ξινόνερο. Η αναγωγή των μεικτών θειούχων είναι η αιτία που το νερό της πηγής Ξινόνερο είναι όξινο. Απ’ την αναγωγή αυτή ο δισθενής σίδηρος (Fe2+) μετατρέπεται σε τρισθενή (Fe3+) και αποτίθεται, με αποτέλεσμα τη δημιουργία σιδηρούχων αποθέσεων στην περιοχή.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά