Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Ανάλυση και βιωσιμότητα του Ελληνικού ηλεκτρικού δικτύου

Manolakis Ilias

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/0EA929E1-3679-44CB-B658-0B338B9635AB
Έτος 2020
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Ηλίας Μανωλάκης, "Ανάλυση και βιωσιμότητα του Ελληνικού ηλεκτρικού δικτύου", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2020 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.88440
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η ανάλυση του ηλεκτρικού δικτύου στην Ελλάδα, δηλαδή ο τρόπος λειτουργίας του. Επιχειρείται επίσης, να προβλεφθεί η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας σε χαμηλή και μεσαία τάση καθώς και η ποσοστιαία συνεισφορά των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην τελική εγχώρια κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας για το έτος 2030. Αρχικά, αναλύεται ο τρόπος λειτουργίας της παγκόσμιας και της Ευρωπαϊκής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Παρέχονται πληροφορίες για την εισαγωγή της αγοράς ενέργειας σε παγκόσμιο επίπεδο και τα διάφορα μοντέλα λειτουργίας που υπάρχουν ανά τον κόσμο. Αναφέρεται η συνθήκη του Παρισιού, η οποία θέτει περιβαλλοντικούς όρους για όλες τις χώρες του πλανήτη και επίτευξη συγκεκριμένων στόχων έως το 2050. Παρουσιάζεται η κατάσταση των χρηματιστηρίων ενέργειας στην Ευρώπη, σύμφωνα με την οποία συμβαδίζει και δημιουργείται το ελληνικό χρηματιστήριο ενέργειας. Επιπλέον, αναλύεται η τωρινή κατάσταση του ηλεκτρικού δικτύου στη χώρα και του χρηματιστηρίου ενέργειας.Όσο αφορά το τεχνικό σκέλος της εργασίας γίνεται η προσπάθεια πρόβλεψης της μελλοντικής εγχώριας κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας στο διασυνδεδεμένο δίκτυο, συλλέγοντας δεδομένα για τη μηνιαία κατανάλωση χαμηλής και μεσαίας τάσης στο διασυνδεδεμένο δίκτυο, τη μηνιαία θερμοκρασία και τη μηνιαία οριακή τιμή συστήματος (ΟΤΣ). Ως πρώτη προσέγγιση για την πρόβλεψη μελλοντικής κατανάλωσης, πραγματοποιείται η διαδικασία της πολλαπλής παλινδρόμησης, με εξαρτώμενη μεταβλητή τη κατανάλωση, χωρίς ωστόσο να βρεθεί στατιστικά σημαντική γραμμική συσχέτιση μεταξύ των δεδομένων, γεγονός που θα επέτρεπε να γίνει πρόβλεψη. Για το λόγο αυτό αποφασίστηκε να υιοθετηθεί και να ακολουθηθεί μια άλλη διαδικασία πρόβλεψης, αυτή των μεθόδων των χρονοσειρών. Επιλέχθηκαν δύο μέθοδοι προσέγγισης του βασικού προβλήματος. Η βέλτιστη μέθοδος αποδείχθηκε εκείνη της διάσπασης των χρονοσειρών (πολλαπλασιαστικό μοντέλο) λόγω της έντονης εποχικότητας που παρατηρήθηκε στα αρχικά δεδομένα της μηνιαίας κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας. Το μοντέλο προβλέπει ότι το 2030 θα χρειάζονται 38.204GWh για κατανάλωση ενέργειας χαμηλής και μεσαίας τάσης. Επίσης, γίνεται πρόβλεψη της συνολικής συνεισφοράς των ΑΠΕ στην τελική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας μέσω ανάλυσης της τάσης. Για το 2030 προβλέπονται 17.505GWh παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας από ήπιες μορφές ενέργειας (αιολικά, φωτοβολταϊκά, βιοαέριο). Τέλος, εκπονούνται τρία σενάρια για την επίτευξη στόχων για τη συνεισφορά των ΑΠΕ στην τελική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας του 2030. Υπολογίζονται, η επιπλέον εγκατεστημένη ισχύς, το κόστος επένδυσης για επιπλέον εγκατεστημένη ισχύ και η μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (CO2).Συμπερασματικά, με τα υπάρχοντα δεδομένα του μοντέλου πρόβλεψης, η συνεισφορά των ΑΠΕ στην εθνική τελική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας δεν επιτυγχάνει τον αισιόδοξο στόχο του 2030 (συνεισφορά 60%), που προβλέπει το εθνικό σχέδιο για την ενέργεια και το κλίμα, διότι υπολογίζεται σε ποσοστό 46%. Εφόσον, απλοποιηθούν οι γραφειοκρατικές διαδικασίες για την εγκατάσταση ΑΠΕ στη χώρα τότε υπάρχει μεγαλύτερη πιθανότητα επίτευξη του στόχου για το 2030.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά