Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Επαναχρησιμοποίηση πλαστικών αποβλήτων στην παραγωγή ελαφρύ τσιμεντοκονιάματος

Kontova Vasiliki

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/337A0AB9-8C35-42F8-BF1D-913FE55A45FF
Έτος 2021
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Βασιλική Κοντοβά, "Επαναχρησιμοποίηση πλαστικών αποβλήτων στην παραγωγή ελαφρύ τσιμεντοκονιάματος", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2021 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.88497
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Tα πλαστικά είναι αναμφισβήτητα υλικά με πολλές πολύτιμες χρήσεις στην καθημερινότητα του ανθρώπου. Παρ’ όλα αυτά, οι ιδιότητες που κάνουν τα πλαστικά τόσο χρήσιμα, όπως η αντοχή τους και το γεγονός ότι δεν αποδομούνται, είναι αυτές που τα κάνουν τόσο επικίνδυνα για το περιβάλλον, αφού τα περισσότερα πλαστικά δεν εξαφανίζονται ποτέ πλήρως, καταλήγοντας στους ωκεανούς αλλά και στην τροφή των ανθρώπων ή των ζώων. Εκτιμάται ότι περισσότεροι από 8,3 δισεκατομμύρια τόνοι πλαστικών έχουν παραχθεί από τις αρχές της δεκαετίας του 1950 και περίπου το 60% έχει καταλήξει είτε σε χώρους υγειονομικής ταφής, είτε στο φυσικό περιβάλλον, προκαλώντας σοβαρές περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Κατά συνέπεια η παραγωγή και χρήση του πλαστικού είναι αναγκαίο να μειωθεί, αλλά πρέπει επίσης να βελτιωθεί και ο τρόπος διαχείρισης των πλαστικών απορριμμάτων. Eναλλακτικές μέθοδοι διαχείρισης του πλαστικού, όπως η μηχανική και η θερμική ανακύκλωση, η ενεργειακή αξιοποίησή του και η επαναχρησιμοποίησή του στον κατασκευαστικό τομέα, είναι όλες εξαιρετικά υποσχόμενες τεχνολογίες.Ο καταλληλότερος τρόπος, εξαρτάται κυρίως από τα χαρακτηριστικά των πλαστικών αποβλήτων, τις ανάγκες χρήσης των τελικών προϊόντων, όπως και από οικονομικούς παράγοντες.Η παρούσα διπλωματική εργασία είχε ως στόχο την μελέτη των φυσικών και μηχανικών ιδιοτήτων του τσιμεντοκονιάματος με μερική αντικατάσταση των αδρανών με πλαστικό τύπου PET (Τερεφθαλικό Πολυαιθυλένιο), PP (Πολυπροπυλένιο), LDPE (Πολυαιθυλένιο χαμηλής πυκνότητας), καθώς και μια μίξη των παραπάνω ειδών. Τα ποσοστά αντικατάστασης των αδρανών ήταν 1, 2 και 4 % για το κάθε είδος, ενώ διατηρήθηκε σταθερός λόγος νερού προς τσιμέντο σε κάθε δοκιμή. Εξετάστηκαν βασικές ιδιότητες των κονιαμάτων, όπως η θλιπτική αντοχή, το μέτρο ελαστικότητας και το ειδικό βάρος, για πλαστικά σε μορφή νιφάδων, αλλά και σε μορφή ρητίνων.Τα αποτελέσματα των μετρήσεων έδειξαν ότι οι τιμές του ειδικού βάρους μειώνονται όσο αυξάνεται το ποσοστό αντικατάστασης της άμμου με τα πλαστικά. Η μείωση επίσης, έχει μικρές διακυμάνσεις μεταξύ των νιφάδων και των ρητίνων. Με βάση τα αποτελέσματα που διεξήχθησαν, τα πλαστικά που επιλέχθηκαν είναι μια κατάλληλη επιλογή για την κατασκευή ελαφρύ σκυροδέματος. Αντιθέτως, οι μετρήσεις των δοκιμίων για αντοχές σε θλίψη, έδειξαν κυρίως ότι η μείωση της θλιπτικής αντοχής γίνεται πιο έντονη καθώς αυξάνεται το ποσοστό αντικατάστασης με πλαστικό. Αρκετά δοκίμια τσιμεντοκονιάματος, όπως της μορφής ρητίνης, έδειξαν αρκετά καλές αντοχές, αφού υπήρξε καλύτερη συσχέτιση μεταξύ του μείγματος των αδρανών και του τσιμεντοκονιάματος, με αποτέλεσμα μεγαλύτερη ανθεκτικότητα σε αυξημένα φορτία μετατόπισης. Η ελαστικότητα των κονιαμάτων παρουσίασε διαφορετικά αποτελέσματα, αναλόγως με την μορφή του πλαστικού. Στα ανακυκλωμένα πλαστικά τύπου ρητίνης, προκλήθηκε αύξηση της ελαστικότητας, ενώ οι νιφάδες δέχθηκαν μείωση όσο αυξανόταν το ποσοστό αντικατάστασης με πλαστικό. Το γεγονός αυτό, οφείλεται στην μείωση της πυκνότητας των τσιμεντοκονιαμάτων, καθώς και στην χαμηλή ελαστικότητα των πλαστικών νιφάδων. Ως αποτέλεσμα, η χρήση των πλαστικών αποβλήτων ως αντικαταστάτες αδρανών στον κατασκευαστικό τομέα, μπορεί να αποτελέσει μια ικανοποιητική μέθοδο επαναχρησιμοποίησης τους, συμβάλλοντας στην αειφορία και την προστασία του περιβάλλοντος.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά