Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Σχεδιασμός επέκτασης υπαίθριας εκμετάλλευσης κοιτάσματος μαρμάρου

Ragias Nikolaos

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/16F01472-ADF4-4575-8ACC-94E66A26B0D7
Έτος 2021
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Νικόλαος Ράγιας, "Σχεδιασμός επέκτασης υπαίθριας εκμετάλλευσης κοιτάσματος μαρμάρου", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2021 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.88498
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Ο σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι ο σχεδιασμός της επέκτασης μιας υπάρχουσας υπαίθριας εκμετάλλευσης, σε ένα λατομείο μαρμάρου στην Περιφερειακή Ενότητα Δράμας. Ο σχεδιασμός πραγματοποιήθηκε με την χρήση στου σχεδιαστικού προγράμματος της Autodesk AutoCAD Civil 3D 2019. Αρχικά εισήχθησαν στο πρόγραμμα αυτό τα δεδομένα της τοπογραφίας της περιοχής του λατομείου και δημιουργήθηκε το τοπογραφικό ανάγλυφο της σημερινής κατάστασης της υπό μελέτη περιοχής. Στη συνέχεια ανατολικότερα από την υπάρχουσα εκμετάλλευση σχεδιάστηκε μια καινούρια η οποία ξεκινάει από το απόλυτο υψόμετρο των +1016 μέτρων και καταλήγει στο υψόμετρο των +938 μέτρων. Τέλος υπολογίστηκε ο απαραίτητος μηχανολογικός εξοπλισμός και ο απαραίτητος αριθμός εργαζομένων για την λειτουργία του λατομείου. Επίσης, υπολογίστηκαν τα ετήσια έξοδα που προκύπτουν από τη κατανάλωση καυσίμου και την φθορά ελαστικών των μηχανημάτων καθώς και τo κόστος εργασίας του προσωπικού.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά