Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Ένα Εργαλείο κριτικών και συστημάτων για πελάτες και ιδιοκτήτες εστιατορίων

Pikionis Petros-Platon

Απλή Εγγραφή


URIhttp://purl.tuc.gr/dl/dias/C69C5612-E862-4B81-8869-6395404FF28B-
Αναγνωριστικόhttps://doi.org/10.26233/heallink.tuc.88540-
Γλώσσαen-
Μέγεθος110 pages en
Μέγεθος2.4 megabytesen
ΤίτλοςA review and recommendation tool for restaurant clients and ownersen
ΤίτλοςΈνα Εργαλείο κριτικών και συστημάτων για πελάτες και ιδιοκτήτες εστιατορίωνel
ΔημιουργόςPikionis Petros-Platonen
ΔημιουργόςΠικιωνης Πετρος-Πλατωνel
Συντελεστής [Επιβλέπων Καθηγητής]Deligiannakis Antoniosen
Συντελεστής [Επιβλέπων Καθηγητής]Δεληγιαννακης Αντωνιοςel
Συντελεστής [Μέλος Εξεταστικής Επιτροπής]Mania Aikaterinien
Συντελεστής [Μέλος Εξεταστικής Επιτροπής]Μανια Αικατερινηel
Συντελεστής [Μέλος Εξεταστικής Επιτροπής]Chalkiadakis Georgiosen
Συντελεστής [Μέλος Εξεταστικής Επιτροπής]Χαλκιαδακης Γεωργιοςel
ΕκδότηςΠολυτεχνείο Κρήτηςel
ΕκδότηςTechnical University of Creteen
Ακαδημαϊκή ΜονάδαTechnical University of Crete::School of Electrical and Computer Engineeringen
Ακαδημαϊκή ΜονάδαΠολυτεχνείο Κρήτης::Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστώνel
ΠερίληψηWe describe the design and implementation of a web application, which provides insight and information to business owners that belong in the food and beverage sector. This is achieved by means of questionnaires given to customers of such businesses. The feedback provided by customers involves the location and service quality of a business, the price-to-quality ratio, as well as their opinion on dishes/beverages that are unique to said business. While many other competing applications in the FnB sector are able to provide data in the form of customer reviews, they do so in an unorganised manner, and ultimately fail to be of much use to business owners. In my opinion, the first step to improve a business through customer feedback is to dissect the business in its core features, such as the aforementioned quality of food, quality of service, etc. Afterwards, there needs to be a system of questionnaires designed to target each feature separately, so that the data extracted can be translated into statistics and graphs in a more accurate and digestible way. Ultimately, the development of our application strongly focuses on these two points. Making use of our application begins by coming in contact with a business owner, in order to better understand what his business’s unique selling points are. Building on this information provided, a set of questionnaires is created for each selling point. After consulting with the business owner, we decide on the different products that will be included in our application. Each product will be linked to a specially created questionnaire component. The final questionnaire given to the customer takes its form by combining all the questionnaire components relative to his dining experience. In practice, when a waiter takes an order, data is sent to our application, which takes upon the task of figuring out if there are any products in the order linked to questions, and a final questionnaire is created. Through this process, business owners will have a mapped out illustration of customer feedback in their hands. The information provided takes its form using multiple graphical techniques, such as histograms, pie charts etc. This approach to customer reviews is what makes our application unique and superior to other software option s. Most tools or applications limit their functionality to just asking for a rating or to leaving a basic review of their dining experience. Visible improvement in the qualities and services of a restaurant necessitates the proper collection and processing of the data provided by customer feedback. Improvement is a multi-step process that involves communication between customer and business owner. This communication guides improvements of the customer experience and can empower positive change in any business - even (and especially) when it’s negative. This is the fundamental principle behind customer feedback.Ultimately, our application will also have the ability to interact with customers in response to the review they left.en
ΠερίληψηΠεριγράφουμε το σχεδιασμό και την εφαρμογή μιας διαδικτυακής εφαρμογής, η οποία παρέχει πληροφορίες και πληροφορίες σε ιδιοκτήτες επιχειρήσεων που ανήκουν στον τομέα τροφίμων και ποτών. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω ερωτηματολογίων που δίνονται σε πελάτες τέτοιων επιχειρήσεων. Τα σχόλια που παρέχονται από τους πελάτες περιλαμβάνουν την τοποθεσία και την ποιότητα υπηρεσίας μιας επιχείρησης, την αναλογία τιμής προς ποιότητα, καθώς και τη γνώμη τους για πιάτα / ποτά που είναι μοναδικά για την εν λόγω επιχείρηση. Ενώ πολλές άλλες ανταγωνιστικές εφαρμογές στον τομέα FnB είναι σε θέση να παρέχουν δεδομένα με τη μορφή αξιολογήσεων πελατών, το κάνουν με μη οργανωμένο τρόπο, και τελικά αποτυγχάνουν να είναι πολύ χρήσιμα για τους ιδιοκτήτες επιχειρήσεων. να υπάρχει ένα σύστημα ερωτηματολογίων σχεδιασμένο να στοχεύστε κάθε δυνατότητα ξεχωριστά, έτσι ώστε τα δεδομένα που εξάγονται να μπορούν να μεταφραστούν σε στατιστικά στοιχεία και γραφήματα. Η ανάπτυξη της εφαρμογής μας εστιάζει έντονα σε αυτά τα δύο σημεία. Η χρήση της εφαρμογής μας ξεκινά έρχεται σε επαφή με έναν ιδιοκτήτη επιχείρησης, προκειμένου να κατανοήσει καλύτερα ποια είναι τα μοναδικά σημεία πώλησης της επιχείρησής του. Με βάση αυτές τις πληροφορίες, δημιουργείται ένα σύνολο ερωτηματολογίων για κάθε σημείο πώλησης. Μετά από διαβούλευση με τον ιδιοκτήτη της επιχείρησης, αποφασίζουμε για τα διαφορετικά προϊόντα που θα περιληφθούν στην αίτησή μας. Κάθε προϊόν θα συνδέεται με ένα ειδικά δημιουργημένο στοιχείο ερωτηματολογίου. Το τελικό ερωτηματολόγιο που δίνεται στον πελάτη έχει τη μορφή του συνδυάζοντας όλα τα στοιχεία του ερωτηματολογίου σε σχέση με την εμπειρία του φαγητού. Στην πράξη, όταν ένας σερβιτόρος λαμβάνει μια παραγγελία, αποστέλλονται δεδομένα στην εφαρμογή μας, η οποία αναλαμβάνει το καθήκον να εξακριβώσει εάν υπάρχουν προϊόντα στην παραγγελία που συνδέονται με ερωτήσεις και δημιουργείται ένα τελικό ερωτηματολόγιο. Μέσω αυτής της διαδικασίας, οι ιδιοκτήτες επιχειρήσεων θα έχουν χαρτογραφηθεί μια εικόνα των σχολίων των πελατών στα χέρια τους. Οι παρεχόμενες πληροφορίες έχουν τη μορφή τους χρησιμοποιώντας πολλαπλές γραφικές τεχνικές, όπως ιστογράμματα και γραφήματα πίτας.el
ΤύποςΔιπλωματική Εργασίαel
ΤύποςDiploma Worken
Άδεια Χρήσηςhttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/en
Ημερομηνία2021-02-26-
Ημερομηνία Δημοσίευσης2020-
Θεματική ΚατηγορίαReview systemen
Θεματική ΚατηγορίαForm builder developmenten
Θεματική ΚατηγορίαWeb applicationen
Βιβλιογραφική ΑναφοράPetros-Platon Pikionis, "A review and recommendation tool for restaurant clients and owners", Diploma Work, School of Electrical and Computer Engineering, Technical University of Crete, Chania, Greece, 2020en
Βιβλιογραφική ΑναφοράΠέτρος-Πλάτων Πικιώνης, "Ένα Εργαλείο κριτικών και συστημάτων για πελάτες και ιδιοκτήτες εστιατορίων", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2020el

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά