Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Ανάλυση ευαισθησίας και έλεγχος ποιότητας εργαστηριακών μετρήσεων της μελέτης διαφορικής εξάτμισης ρευστών πετρελαϊκών ταμιευτήρων

Psarras Dimitrios

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/CCF8A25C-AA58-4656-BC8B-C758CD30A69B
Έτος 2021
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Δημήτριος Ψαρράς, "Ανάλυση ευαισθησίας και έλεγχος ποιότητας εργαστηριακών μετρήσεων της μελέτης διαφορικής εξάτμισης ρευστών πετρελαϊκών ταμιευτήρων", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2021 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.88573
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Ο σκοπός της παρούσας Διπλωματικής Εργασίας είναι ο υπολογισμός του μοριακού βάρους του υπολειμματικού πετρελαίου (MW residual) από τα δεδομένα PVT Μελετών Διαφορικής Εξάτμισης, καθώς και η ανάπτυξη κατάλληλου μοντέλου συσχέτισης, για την πρόβλεψη της τιμής που θα έπρεπε να έχει το μοριακό βάρος του υπολειμματικού πετρελαίου κάθε μελέτης, χρησιμοποιώντας μια μεγάλη βάση δεδομένων. Η σύγκριση των δυο τιμών αποτελεί ασφαλή δείκτη της αξιοπιστίας των εργαστηριακών μετρήσεων της κάθε μελέτης. Η γνώση του μοριακού βάρους του υπολειμματικού πετρελαίου, δεν δίνεται στα δεδομένα κάθε μελέτης. Είναι όμως απαραίτητο στοιχείο για τον ποιοτικό έλεγχο των δεδομένων της εκάστοτε μελέτης. Η ανάλυση πραγματοποιήθηκε σε μια βάση δεδομένων που παρείχε το εργαστήριο Ανάλυσης Ρευστών και Πυρήνων Υπόγειων Ταμιευτήρων, η οποία αποτελούνταν από 112 πετρέλαια από όλο τον κόσμο. Αρχικά, μέσω της ανάλυσης του ισοζυγίου μάζας, υπολογίστηκε με δυο τρόπους το μοριακό βάρος του υπολειμματικού πετρελαίου για κάθε πετρέλαιο της βάσης δεδομένων. Έπειτα, αναπτύχθηκε μια μέθοδος εκτίμησης του ΔΜW, η οποία στηρίζεται στην διαφορά των μοριακών βαρών του υπολειμματικού πετρελαίου και εκείνου του STO. Η μέθοδος αυτή μπορεί να υπολογίζει για κάθε νέα μελέτη PVT, το μοριακό βάρος του υπολειμματικού πετρελαίου ως MW residual=MW STO + ΔΜW. Τέλος, προτιμήθηκε ο υπολογισμός με τα τεχνητά νευρωνικά δίκτυα της διαφοράς των δυο μοριακών βαρών (ΔΜW) και όχι η απευθείας εκτίμηση του MW residual, γιατί με τον τρόπο αυτό, οι τιμές τις οποίες καλείται το μοντέλο να προβλέψει, έχουν πολύ μικρότερο εύρος και επομένως τα όποια σφάλματα στην εκτίμηση, να δώσουν μικρότερα λάθη στην εκτίμηση της επιδιωκόμενης τιμής. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι τα Τεχνητά Νευρωνικά Δίκτυα, μπορούν να προβλέψουν με ικανοποιητική ακρίβεια τις διαφορές μεταξύ των μοριακών βαρών και κατ’ επέκταση των μοριακών βαρών που πρέπει να έχουν τα υπολειμματικά πετρέλαια με μέσο σφάλμα ± 0,03 g/mol.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά