Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Πρότυπη μελέτη σχεδιασμού του ιστορικού κέντρου της πόλης της Χαϊδελβέργης

Mathioudaki Nektaria

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/2FCA03C3-BB1D-4C2A-BF8A-2740A042116B
Έτος 2021
Τύπος Μεταπτυχιακή Διατριβή
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Νεκταρία Μαθιουδάκη, "Πρότυπη μελέτη σχεδιασμού του ιστορικού κέντρου της πόλης της Χαϊδελβέργης", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2021 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.88593
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η παρούσα μελέτη αφορά τον σχεδιασμό του ιστορικού κέντρου της Χαϊδελβέργης, έχοντας ως κύριο στόχο την αειφόρο ανάπτυξη του. Η πολιτιστική του κληρονομιά, σε κάθε μορφή της (υλική και άυλη), θα προστατευτεί και θα αναδειχθεί, καθώς αποτελεί το βασικό συστατικό συνοχής αλλά και εξέλιξης μίας πόλης. Η ανάδειξη και η επίλυση των σύγχρονων προβλημάτων του, θα ενισχύσουν τη βιώσιμη κινητικότητα και την επανακατοίκηση του, η οποία φθίνει, σε μεγάλο βαθμό, τα τελευταία χρόνια.Για την τεκμηρίωση αλλά και για την καλύτερη εφαρμογή της μελέτης, θα χρησιμοποιηθούν, ως υποδείγματα-οδηγοί, παρεμβάσεις και έργα που έχουν εφαρμοστεί με επιτυχία σε άλλα ιστορικά κέντρα, καθώς και αρχές από τα βασικά κείμενα σχεδιασμού των πόλεων. Αναφορικά μπορούμε να πούμε τη Χάρτα της Αθήνας (1933), η οποία πρώτη επισημαίνει την προστασία της ιστορικής κληρονομιάς-μνημείου, τη χάρτα της Βενετίας (1964), η οποία διεύρυνε την έννοια του μνημείου επανακαθορίζοντας το, ως κάτι ευρύτερο και μεγαλύτερο από ένα αρχιτεκτονικό δημιούργημα, καθώς μέσα σε αυτό περιλαμβάνεται και το αστικό ή αγροτικό τοπίο που το περικλείει. Επίσης, μέσα σε αυτές υπάρχει η Σύμβαση της Γρανάδας (1985), η Διεθνής Χάρτα για την Προστασία των Ιστορικών Πόλεων (1987) κ.λπ. καθώς και κάποιες συνθήκες, όπως αυτή του Μάαστριχτ (1992), η οποία είναι Ευρωπαϊκή και δίνει το δικαίωμα στην Ε.Ε. να προβεί σε ενέργειες για τη διαφύλαξη και τη διάδοση του πολιτισμού στην επικράτεια της. Τέλος, υπάρχουν και πιο σύγχρονες αρχές, όπως αυτές της αναθεωρημένης Χάρτας του πολιτιστικού τουρισμού (1999), η νέα Χάρτα της Αθήνας (2003), η οποία αναγνωρίζει την αειφόρο ανάπτυξη, ως βασικό στόχο του χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδιασμού καθώς και η οι αρχές της Βαλέτας, για την προστασία και διαχείριση των ιστορικών πόλεων οικισμών και αστικών περιοχών, όπως υιοθετήθηκαν από τη Γενική Συνέλευση του ICOMOS, το 2011.Η μελέτη χωρίζεται σε έξι επιμέρους κεφάλαια, που αφορούν την ιστορική αναδρομή της παλιάς πόλης, τη δημιουργία του κέντρου και τη σημερινή του κατάσταση, τα σύγχρονα όρια με τη σύσταση και τις δομές του, τα προβλήματα και τα ρυθμιστικά σχέδια με τις μελέτες επίλυσής αυτών, μια ανάλυση SWOT για την ανάδειξη των δυνατών του στοιχείων και τις προοπτικές του, καθώς και τους στόχους με τις προτάσεις και τις παρεμβάσεις, που θα το καταστήσουν ικανό να ανταπεξέλθει στις σύγχρονες, αλλά και μελλοντικές ανάγκες και απαιτήσεις.Τέλος, για την εκπόνηση της μελέτης χρησιμοποιήθηκε η διεθνής σχετική βιβλιογραφία και το διαδίκτυο, ενώ οι δυσκολίες για την εύρεση κάποιων στοιχείων, ήταν υπαρκτές. Παρόλα αυτά, η μελέτη εντοπίζει τα προβλήματα (σε ικανοποιητικό βαθμό) και προτείνει τις αντίστοιχες λύσεις, που θα στρέψουν το ιστορικό κέντρο προς την αειφόρο ανάπτυξη, που είναι και ο βασικός της στόχος.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά