Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Επίδραση της τεχνικής της έκπλυσης στην σύσταση των τεφρών αγροτικών και δασικών αποβλήτων και στην συν-καύση λιγνίτη με τα απόβλητα αυτά

Panagopoulos Gerasimos

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/62DE6699-F075-4400-86C8-E82959B47E5B
Έτος 2020
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Γεράσιμος Παναγόπουλος, "Επίδραση της τεχνικής της έκπλυσης στην σύσταση των τεφρών αγροτικών και δασικών αποβλήτων και στην συν-καύση λιγνίτη με τα απόβλητα αυτά", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2020 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.88599
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν να μελετηθεί η θερμική συμπεριφορά επιλεγμένων αγροτικών και δασικών αποβλήτων κατά την συν-καύση τους με λιγνίτη Πτολεμαΐδας. Επίσης, μελετήθηκε η συμπεριφορά της τέφρας των δειγμάτων, κατά την καύση. Στα βιομαζικά υλικά εφαρμόστηκε η τεχνική της έκπλυσης με νερό, προκειμένου να απομακρυνθούν, κατά το δυνατόν, προβληματικά στοιχεία που προκαλούν επικαθίσεις και επισκωριώσεις. Πραγματοποιήθηκε θερμοβαρυτική ανάλυση με την χρήση θερμοζυγού (thermogravimetry – TGA), μέσω της οποίας προσδιορίστηκαν οι παράμετροι καύσης για τα βιομαζικά υλικά αλλά και τα μίγματα τους με τον λιγνίτη, πριν και μετά την έκπλυση με νερό. Επίσης, στις τέφρες όλων των δειγμάτων πραγματοποιήθηκε χημική και ορυκτολογική ανάλυση, καθώς και ανάλυση ευτηκτότητας.Κατά την καύση, ο δείκτης αντιδραστικότητας αυξήθηκε με την ακόλουθη σειρά: κώνοι αραβοσίτου> δασικά υπολείμματα> στέμφυλα> λιγνίτης Μαυροπηγής, ενώ μετά την έκπλυση με νερό η αντίστοιχη σειρά ήταν: ΔΑΣε> ΑΡΑΒε> ΣΤΕε. Επίσης, μετά την έκπλυση των βιομαζών με νερό, παρατηρήθηκε αύξηση του ρυθμού καύσης και του δείκτη αντιδραστικότητας σε όλα τα μίγματα, ενώ οι συγκεντρώσεις τους σε κάλιο και φώσφορο μειώθηκαν σε πολύ σημαντικό βαθμό. Η τήξη της τέφρας των βιομαζικών υλικών ξεκίνησε σε θερμοκρασίες μεταξύ 790oC και 1006oC. Όταν τα αλκαλικά ορυκτά διαλυτοποιήθηκαν στο νερό μετά την έκπλυση των βιομαζικών υλικών, η θερμοκρασία αρχικής παραμόρφωσης και η θερμοκρασία ροής αυξήθηκαν έως 380 oC και 100 oC αντίστοιχα, γεγονός που δηλώνει μειωμένα προβλήματα επικαθίσεων-επισκωριώσεων σε λέβητες.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά