Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Ανάπτυξη μοντέλου προσομοίωσης λειτουργίας ανελκυστήρων για την οικονομική αξιολόγηση τους

Chasioti Christina

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/D67D49B0-01DA-4DEE-A17D-53F43620A63E
Έτος 2021
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Χριστίνα Χασιώτη, "Ανάπτυξη μοντέλου προσομοίωσης λειτουργίας ανελκυστήρων για την οικονομική αξιολόγηση τους ", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2021 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.88601
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Αντικείμενο μελέτης της παρούσας διπλωματικής εργασίας, αποτελεί η ανάπτυξη μοντέλου προσομοίωσης λειτουργίας δύο διαφορετικών ειδών ανελκυστήρων με στόχο την οικονομική αξιολόγηση τους. Μελετάται η λειτουργία ενός μοντέλου ηλεκτροκίνητου και ενός υδραυλικού και συγκρίνονται τα αποτελέσματα τους ώς προς την ενέργεια που καταναλώνουν. Στο πρώτο μέρος, παρουσιάζεται μία συνοπτική εικόνα της ιστορίας και της εξέλιξης του ανελκυστήρα, καθώς και των διαφορετικών κατηγοριών ανελκυστήρα που συναντόνται εώς και σήμερα. Στη συνέχεια, αναλύονται περαιτέρω τα δύο διαφορετικά είδη ηλεκτροκίνητου ανελκυστήρα και του μοντέλου υδραυλικού ανελκυστήρα, ώς προς τα κύρια μέρη εγκατάστασης τους και τα πλεονεκτήματα τους. Στο τέταρτο μέρος, αναπτύσσεται κατάλληλος κώδικας προσομοίωσης της λειτουργίας των δύο μοντέλων ανελκυστήρα σε κτίριο γραφείων. Αναλύονται τα βασικά χαρακτηριστικά υπολογισμού της απαιτούμενης μηχανικής ισχύος που απαιτεί το κάθε μοντέλο ανελκυστήρα σε κάθε ταξίδι μετ΄ επιστροφής, βάσει μελέτης κυκλοφορίας ενός ανελκυστήρα, καθώς και των παραγόντων που την επηρεάζουν. Τέλος,παρατίθενται τα αποτελέσματα της προσομοίωσης ώς προς την ενέργεια που καταναλώνεται σε ετήσια βάση. Λαμβάνοντας υπ΄όψιν τα αποτελέσματα του τέταρτου κεφαλαίου, στο τελευταίο κύριο κεφάλαιο μελετήθηκε η εγκατάσταση κατάλληλης μπαταρίας στο δίκτυο για περαιτέρω μείωση του κόστουςχρήσης ενός ανελκυστήρα. Για την προσομοίωση της εγκατάστασης, χρησιμοποιήθηκε κατάλληλος αλγόριθμος ελαχιστοποίησης του κόστους και αναπτύχθηκαν πολλαπλά σενάρια σχετικά με την ημέρα, το είδος του ανελκυστήρα που είναι τοποθετημένο στο κτίριο, καθώς και το κόστος ηλεκτρικής ενέργειας, προκειμένου να αναδειχθεί η αποτελεσματικότητα του αλγορίθμου σε ευρεία ποικιλία συνθηκών. Τέλος, παρουσιάζονται τα συμπεράσματα, βάσει των αποτελεσμάτων που προέκυψαν από τις πολλαπλές προσομοιώσεις. Επίσης, αναλύεται εάν η εγκατάσταση μπαταρίας επιτυγχάνει το στόχο εξοικονόμησης ενέργειας και εάν κρίνεται συμφέρουσα.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά