Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Επεξεργασία συνθετικών δεδομένων σεισμικής ανάκλασης για την απεικόνιση της δομής της λεκάνης της Φολεγάνδρου

Mitsiopoulou Olga

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/2E0FDA5B-BB52-4DC7-852B-976BA877CD35
Έτος 2020
Τύπος Μεταπτυχιακή Διατριβή
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Όλγα Μητσιοπούλου, "Επεξεργασία συνθετικών δεδομένων σεισμικής ανάκλασης για την απεικόνιση της δομής της λεκάνης της Φολεγάνδρου ", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2020 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.88636
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η παρούσα μεταπτυχιακή διατριβή έχει ως θέμα τις γεωφυσικές έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στον θαλάσσιο χώρο της λεκάνης της Φολεγάνδρου, με σκοπό την ανεύρεση κοιτασμάτων υδρογονανθράκων. Συγκεκριμένα, το αντικείμενο της διατριβής είναι η προσομοίωση των σεισμικών δεδομένων καθώς και η δημιουργία συνθετικών δεδομένων σεισμικής ανάκλασης στην περιοχή της Φολεγάνδρου. Το αποτέλεσμα της επεξεργασίας των συνθετικών δεδομένων είναι οι σεισμικές τομές υπέρθεσης και χωροθέτησης με διαφορετικές μεθόδους και στη συνέχεια η σύγκριση των τομών αυτών με την αρχική τομή της περιοχής μελέτης, με σκοπό την ερμηνεία των σεισμικών δεδομένων τμήματος της γραμμής AEG-1. Έγινε η χρήση του προγράμματος matlab και του αλγόριθμου PSV_SYNTHETICS για την δημιουργία των συνθετικών δεδομένων. Ακολούθησε η επεξεργασία των δεδομένων με την δημιουργία καταγραφής κοινού ενδιάμεσου σημείου, εφαρμογή δυναμικής διόρθωσης, διόρθωση γεωμετρικής διασποράς καθώς και αποσυνέλιξη αιχμής και την δημιουργία τομής μερικής σεισμικής υπέρθεσης. Επιπλέον, πραγματοποιήθηκε η εφαρμογή τριών διαφορετικών μεθόδων σεισμικής χωροθέτησης, η μέθοδος κατά Kirchoff, η μέθοδος Πεπερασμένων Διαφορών και η μέθοδος Μετατόπισης Φάσης.Τέλος πραγματοποιήθηκε σύγκριση μεταξύ των μεθόδων εφαρμόζοντας υπέρθεση των χωροθετημένων τομών στο μοντέλο τμηματικών ταχυτήτων που χρησιμοποιήθηκε για την παραγωγή των συνθετικών δεδομένων.Η δημιουργία των συνθετικών παρουσιάζει ενδιαφέρον στην ερμηνεία πραγματικών δεδομένων όπως αποδείχτηκε από την διεξαγωγή της συγκεκριμένης διατριβής.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά