Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Συγκριτική αξιολόγηση κατανεμημένων συστημάτων ανίχνευσης σημείου μέγιστης ισχύος φωτοβολταϊκών συστοιχιών

Albantis Anastasios

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/4213EBF5-C6A8-4C6F-AD90-21AC2C7DDAAB
Έτος 2021
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Αναστάσιος Αλμπάντης, "Συγκριτική αξιολόγηση κατανεμημένων συστημάτων ανίχνευσης σημείου μέγιστης ισχύος φωτοβολταϊκών συστοιχιών", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2021 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.88651
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας των φωτοβολταϊκών συστοιχιών που εγκαθίστανται σε κτίρια επηρεάζεται από τη σκίαση που προκαλείται σε αυτές από γειτονικές επιφάνειες, αντικείμενα του περιβάλλοντος χώρου κλπ. Σε αυτή τη διπλωματική εργασία εξετάζεται η λειτουργία κατανεμημένων συστημάτων ανίχνευσης του σημείου μέγιστης ισχύος φωτοβολταϊκών συστοιχιών, που έχουν σκοπό τη μεγιστοποίηση της ενέργειας που παράγουν τα φωτοβολταϊκά συστήματα όταν λειτουργούν σε συνθήκες μερικής σκίασης. Μελετήθηκαν εναλλακτικές διατάξεις που διαφέρουν μεταξύ τους τόσο ως προς τα ηλεκτρονικά κυκλώματα ισχύος των μετατροπέων που χρησιμοποιούνται για τη διαχείριση της ενέργειας που παράγεται από την φωτοβολταϊκή συστοιχία, όσο και ως προς τους αλγορίθμους ελέγχου της λειτουργίας των μετατροπέων ισχύος. Χρησιμοποιώντας την πλατφόρμα MATLAB/Simulink, πραγματοποιήθηκαν προσομοιώσεις αυτών των αρχιτεκτονικών κατανεμημένων συστημάτων ανίχνευσης του σημείου μέγιστης ισχύος και αξιολογήθηκε η ενεργειακή τους απόδοση για εναλλακτικά σενάρια μερικής σκίασης της φωτοβολταϊκής συστοιχίας που περιλαμβάνουν.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά