Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Solar photocatalysis for emerging micro-pollutants abatement and water disinfection: a mini-review

Venieri Danai, Mantzavinos Dionysis, Binas Vassilios

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/572B6458-C05F-4FC7-949D-6CCB4E71C6E8
Έτος 2020
Τύπος Ανασκόπηση
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά D. Venieri, D. Mantzavinos and V. Binas, “Solar photocatalysis for emerging micro-pollutants abatement and water disinfection: a mini-review”, Sustainability, vol. 12, no. 23, Dec. 2020. doi: 10.3390/su122310047 https://doi.org/10.3390/su122310047
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

This mini-review article discusses the critical factors that are likely to affect the performance of solar photocatalysis for environmental applications and, in particular, for the simultaneous degradation of emerging micro-pollutants and the inactivation of microbial pathogens in aqueous matrices. Special emphasis is placed on the control of specific operating factors like the type and the form of catalysts used throughout those processes, the intriguing role of the water matrix, and the composition of the microbial load of the sample in each case. The interplay among the visible responsive catalyst, the target pollutants/pathogens, including various types of microorganisms and the non-target water matrix species, dictates performance in an unpredictable and case-specific way. Case studies referring to lab and pilot-scale applications are presented to highlight such peculiarities. Moreover, current trends regarding the elimination of antibiotic-resistant bacteria and resistance genes by means of solar photocatalysis are discussed. The antibiotic resistance dispersion into the aquatic environment and how advanced photocatalytic processes can eliminate antibiotic resistance genes in microbial populations are documented, with a view to investigate the prospect of using those purification methods for the control-resistant microbial populations found in the environment. Understanding the interactions of the various water components (both inherent and target species) is key to the successful operation of a treatment process and its scaling up.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά