Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Ανάλυση λύσεων βασισμένων στη φύση σε αστικές περιοχές

Xylas Dimitris

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/20ACF869-9087-4B1E-8988-9A36C1865F61
Έτος 2021
Τύπος Μεταπτυχιακή Διατριβή
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Δημήτρης Ξυλάς, "Ανάλυση λύσεων βασισμένων στη φύση σε αστικές περιοχές", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2021 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.88746
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Τις τελευταίες δεκαετίες, η αστικοποίηση των πόλεων σε συνδυασμό με την έντονη υποβάθμιση του φυσικού τους πρασίνου οδήγησε αναπόφευκτα στην ανάπτυξη νέων βιώσιμων και φιλικών προς το περιβάλλον ανθρωπογενών λύσεων για την αύξηση των περιοχών πρασίνου. Οι λύσεις που βασίζονται στη φύση (Nature-Based Solutions) φαίνεται να είναι μια βιώσιμη και καινοτόμος στρατηγική για τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής με άμεσο αντίκτυπο στις κοινωνικοοικονομικές και οικολογικές συνθήκες και λειτουργίες της αστικής ζωής. Μελέτες δείχνουν ότι η πόλη των Χανίων αντιμετωπίζει προβλήματα αστικής υπερθέρμανσης. Η εξεταζόμενη περιοχή μελέτης στην περίπτωσή μας είναι o Δημοτικός Κήπος Χανίων, που βρίσκεται στο κέντρο της πόλης και η γύρω περιοχή. Ο στόχος της τρέχουσας μελέτης είναι η αξιολόγηση του φαινομένου της ψυχρής νησίδας ( Cool Island Effect) της επιλεγμένης περιοχής και η χρήση λογισμικού ENVI-MET για την προσομοίωση και τον χαρακτηρισμό της επίδρασης των διαφορετικών λύσεων βασισμένων στην φύση (NBS) και των ψυχρών υλικών στην τοπική μείωση της θερμοκρασίας. Αξιολογείται η ικανότητα ψύξης διαφορετικών στοιχείων πράσινης υποδομής (δηλαδή, αστικών πάρκων, δρόμων, πράσινων πεζοδρομίων), καθώς και η επίδραση της κάλυψης επιλεγμένων σημείων με διαφορετικής ποικολομορφίας δέντρων και βλάστησης. Τα σενάρια που αξιολογήθηκαν περιλαμβάνουν την αντικατάσταση του συμβατικού υλικού οδοστρώματος από ψυχρά υλικά και διαφορετικούς τύπους δενδροφυτεύσεων κατά μήκος των πεζοδρομίων ή το συνδυασμό τους, την εφαρμογή ενός πράσινου θόλου σε έναν πεζόδρομο, καθώς και την εφαρμογή πρασίνου και ψυχρού υλικού ξεχωριστά σε συγκεκριμένες περιοχές.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά