Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Κτήρια από πηλό στην Κρήτη: Διδάγματα κτηριακών κατασκευών μέσα από την καταγραφή και διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς

Kada Dimitra

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/6CCDEB0E-2109-4ECD-BF14-C48CBE51A369
Έτος 2021
Τύπος Ερευνητική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Δήμητρα Καδά, "Κτήρια από πηλό στην Κρήτη: Διδάγματα κτηριακών κατασκευών μέσα από την καταγραφή και διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς ", Ερευνητική Εργασία, Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2021 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.88794
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Στην παρούσα ερευνητική εργασία, διερευνάται η παραδοσιακή τεχνική δόμησης με ωμό πηλό που απαντάται στην Κρήτη και μελετώνται οι κατασκευαστικές τεχνικές που έχουν καταγραφεί παγκοσμίως. Στη συνέχεια, εντοπίζονται οι τεχνικές που έχουν εφαρμοστεί στον ελλαδικό χώ-ρο, ενώ δίδεται έμφαση στις τεχνικές που έχουν εντοπιστεί ειδικότερα στο νησί της Κρήτης από το παρελθόν μέχρι σήμερα. Στόχος αποτελεί η διάσωση και η διάδοση της γνώσης των κατα-σκευών από πηλό, καθώς αποτελούν κομμάτι της πολιτιστικής μας κληρονομιάς και του τρόπου κατοίκησης. Βασικό κομμάτι της έρευνας επικεντρώνεται στην καταγραφή πηλόκτι-στων κατασκευών στην Κρήτη, θέτοντας έτσι την αρχή για την ιστορική τεκμηρίωση κτισμά-των από πηλό και για την υπόλοιπη Ελλάδα. Η ανάγκη καταγραφής τους είναι άμεση, διότι εί-ναι κτίσματα εγκαταλελειμμένα, τα οποία όμως έχουν αντέξει στον χρόνο και μαρτυρούν τις παραδόσεις και την τεχνοτροπία της εποχής κατασκευής τους. Η μεθοδολογία που εφαρμόζεται στη συγκεκριμένη έρευνα βασίζεται σε βιβλιογραφική και διαδικτυακή έρευνα, σε καταγραφή πήλινων κτισμάτων της Κρήτης μέσω επιτόπιων επι-σκέψεων και σε κατασκευές κλίμακας 1:1. Η ενασχόληση με τον πηλό και τις κατασκευές 1:1 ήταν και το έναυσμα για την περαιτέρω διερεύνηση του υλικού και τη δημιουργία αυτής της ερευνητικής εργασίας. Η μελέτη απαντά σε ερωτήματα που αφορούν τον πηλό ως δομικό υλικό και στο πώς παραδοσιακά εντάσσεται στη δόμηση στον ελλαδικό χώρο. Διερευνάται η διαχρονικότητα των πήλινων κατασκευών, ξεκινώντας από τις πρώτες ιστορικές αναφορές αυτού του δομι-κού υλικού στη μινωική Κρήτη έως το σήμερα, με τα πηλόκτιστα των Χανίων Κρήτης. Στη συ-νέχεια, παρατίθενται προβληματισμοί που αφορούν στη φυσική δόμηση στην Ελλάδα και στις σύγχρονες κατασκευές με πηλό στην Κρήτη. Τέλος, παρουσιάζονται τα συμπεράσματα που προέκυψαν από την έρευνα, καθώς και προτάσεις για περαιτέρω διερεύνηση των δυνατοτή-των του συγκεκριμένου υλικού.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά