Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Από τα παλιά αθηναϊκά σπίτια στην αστική πολυκατοικία. Η εξέλιξη της σχέσης ιδιωτικού-κοινόχρηστου στο πλαίσιο της πολύ-κατοίκησης

Rouvali Vasiliki, Panou Amalia-Maria

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/0811087C-7520-4882-BF1C-E75C0A2B7A80
Έτος 2021
Τύπος Ερευνητική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Βασιλική Ρούβαλη, Αμαλία-Μαρία Πάνου, "Από τα παλιά αθηναϊκά σπίτια στην αστική πολυκατοικία. Η εξέλιξη της σχέσης ιδιωτικού-κοινόχρηστου στο πλαίσιο της πολύ-κατοίκησης", Ερευνητική Εργασία, Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2021 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.88827
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η σχέση ιδιωτικού-κοινόχρηστου στη συστέγαση πολλών ατόμων τίθεται ως θέμα συζήτησης και ανάλυσης κυρίως τα τελευταία χρόνια. Οι χώροι εκτόνωσης και κοινής χρήσης στη μαζική κατοίκηση συνήθως σχεδιάζονται στις ελάχιστες επιτρεπόμενες διαστάσεις τους. Στην πόλη της Αθήνας η συγκεκριμένη σχέση παρατηρείται από την ίδρυση της ως πρωτεύουσα, και αλλάζει ως προς το μέγεθος και τον ρόλο της στο πέρασμα του χρόνου. Η πληθυσμιακή αύξηση, η συνεχής μεταλλαγή της οικονομίας, οι κοινωνικές αλλαγές και τα περιορισμένα αποθέματα δομημένου περιβάλλοντος είναι μερικοί συντελεστές που έθεσαν τηναναγκαιότητα επίλυσης του ζητήματος στέγασης. Μέχρι σήμερα η πολύ-κατοίκηση σε πολυόροφα κτίρια αποτέλεσε την πιο διαδεδομένη λύση, επηρεάζοντας τη βαρύτητα, τη μορφή και τον ρόλο των παραπάνω χώρων. Αντικείμενο μελέτης της παρούσας ερευνητικής εργασίας αποτελεί η παρατήρηση της εξέλιξης των μοντέλων πολυ-κατοίκησης στην πόλη της Αθήνας από τις αρχές του 19ου μέχρι την τελευταία δεκαετία του 20ου αιώνα, με έμφαση στους χώρους κοινής χρήσης και εκτόνωσης.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά