Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Υπολογιστική μελέτη συνθηκών ροής κατά τη δευτερογενή ανάκτηση πετρελαίου από ετερογενείς και διαστρωματωμένους ταμιευτήρες πετρελαίου

Pianos Michalis

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/02142D7F-7EE9-4ED4-83A5-CED4A0C4A270
Έτος 2021
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Μιχάλης Πιάνος, "Υπολογιστική μελέτη συνθηκών ροής κατά τη δευτερογενή ανάκτηση πετρελαίου από ετερογενείς και διαστρωματωμένους ταμιευτήρες πετρελαίου", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2021 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.88892
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Ο σκοπός της διπλωματικής εργασίας είναι η υπολογιστική μελέτη των συνθηκών ροής κατά τη διεργασία εισαγωγής νερού (waterflooding) σε ετερογενείς και ανισότροπους ταμιευτήρες πετρελαίου με χρήση του υπολογιστικού λογισμικού COMSOL Multiphysics. Για τις προσομοιώσεις ροής έγινε χρήση του module του COMSOL για πολυφασική ροή σε πορώδες μέσο. Η εργασία χωρίζεται σε τρία βασικά υπολογιστικά μέρη. Στο πρώτο μελετάται η πιο απλή εκδοχή του προβλήματος η οποία είναι η δευτερογενής παραγωγή σε έναν τυπικό ομοιογενή και ανισότροπο σχηματισμό. Στο δεύτερο μέρος ο σχηματισμός παρουσιάζει διαστωμάτωση και ετερογένεια. Τέλος, επιλύεται ένα αρκετά συνθετότερο πρόβλημα όπου η εκμετάλλευση του ταμιευτήρα γίνεται από τέσσερα φρεάτια παραγωγής και οκτώ εισαγωγής νερού, καθώς και πιο σύνθετη γεωμετρία. Το συγκεκριμένο μοντέλο ονομάζεται Εgg Model και αποτελεί ένα σύγχρονο σενάριο αναφοράς της SPE για τη σύγκριση υπολογιστικών εργαλείων πολυφασικής ροής. Εκτός από την ψηφιακή απεικόνιση κάθε περίπτωσης από το υπολογιστικό πρόγραμμα δημιουργήθηκαν και όλα τα κατάλληλα διαγράμματα για την αξιολόγηση του κάθε σεναρίου παραγωγής, όπως επίσης και τα συγκριτικά διαγράμματα τα οποία είναι απαραίτητα για την κατανόηση της δυναμικής συμπεριφοράς του κάθε κοιτάσματος. Τα αποτελέσματα τα οποία παρουσιάζονται επιβεβαιώνουν ότι το συγκεκριμένο module του COMSOL Multiphysics για πολυφασική ροή σε πορώδες μέσω είναι ένα αξιόπιστο εργαλείο για την επίλυση αρκετά σύνθετων προβλημάτων της μηχανικής εκμετάλλευσης ταμιευτήρων.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά