Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Έξυπνα συστήματα φυσικού φωτισμού. Ανάπτυξη και βελτιστοποίηση σωλήνων φυσικού φωτισμού με τεχνητό φωτισμό χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης και συστήματα έξυπνου ελέγχου

Vasilakopoulou Konstantina

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/75EFE196-1C47-45F7-8EE7-54A81A6E412D
Έτος 2021
Τύπος Διδακτορική Διατριβή
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Κωνσταντίνα Βασιλακοπούλου, "Έξυπνα συστήματα φυσικού φωτισμού. Ανάπτυξη και βελτιστοποίηση σωλήνων φυσικού φωτισμού με τεχνητό φωτισμό χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης και συστήματα έξυπνου ελέγχου", Διδακτορική Διατριβή, Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χ https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.88894
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Οι φωτοσωλήνες αποτελούν καινοτόμα συστήματα φυσικού φωτισμού που μπορούν να μεταφέρουν το φως από την οροφή ή τις όψεις του κτιρίου, μέσω σωλήνων υψηλής ανακλαστικότητας, για μεγάλες αποστάσεις, και να προσφέρουν φυσικό φως σε χώρους που υπό άλλες συνθήκες δε θα είχαν πρόσβαση σε αυτό. Η διδακτορική αυτή διατριβή διερευνά την φωτιστική και ενεργειακή απόδοση φωτοσωλήνων, που συνδυάζονται με Διόδους Εκπομπής Φωτός (LEDs) και έξυπνα συστήματα ελέγχου, στις συνθήκες της Ελλάδας. Θεωρητικά μοντέλα υπολογισμού της φωτιστικής απόδοσης των φωτοσωλήνων και αποτελέσματα προσομοιώσεων συγκρίνονται με πειραματικά δεδομένα που συλλέχθηκαν σε περίοδο 7 μηνών. Τα πειραματικά δεδομένα χρησιμοποιήθηκαν για την ανάπτυξη μεθοδολογίας που επιτρέπει τον υπολογισμό της μέσης εσωτερικής Φωτεινότητας από το φωτοσωλήνα στο επίπεδο αναφοράς, με ανεξάρτητη μεταβλητή την εξωτερική Φωτεινότητα και το δείκτη αιθριότητας της διάχυτης ακτινοβολίας. Πρότυπη μεθοδολογία αναπτύχθηκε και για τη χρησιμοποιούμενη ισχύ του συστήματος τεχνητού φωτισμού, για το σύνολο της πειραματικής περιόδου και επί μέρους για κάθε μήνα, με ανεξάρτητες μεταβλητές την εξωτερική Φωτεινότητα, τη θέση του ήλιου (αζιμούθιο και γωνία ύψους) και το δείκτη αιθριότητας της διάχυτης ακτινοβολίας.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά