Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Ο λιγνίτης ως πηγή μετάλλων υψηλής τεχνολογίας. Τρόποι εμφάνισης και ανάκτηση Λανθανίου και Λιθίου

Giannari Fani

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/7DF9DD87-03BF-42C4-8DF3-60F8DA898BB5
Έτος 2021
Τύπος Μεταπτυχιακή Διατριβή
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Φανή Γιάνναρη, "Ο λιγνίτης ως πηγή μετάλλων υψηλής τεχνολογίας. Τρόποι εμφάνισης και ανάκτηση Λανθανίου και Λιθίου", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Πολυτεχνείο Κρήτης: Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Χανιά, Ελλάς, 2021 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.88905
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Στην παρούσα εργασία διερευνάται εάν ο λιγνίτης μπορεί να θεωρηθεί πηγή μετάλλων υψηλής τεχνολογίας. Συγκεκριμένα εξετάζεται η περίπτωση του Li και του La.Για το σκοπό αυτό μελετήθηκαν πέντε δείγματα λιγνίτη από διαφορετικές περιοχές στην Ελλάδα και τρία δείγματα ιπτάμενης τέφρας και πραγματοποιήθηκαν: Χαρακτηρισμός των δειγμάτων με περιθλασιμετρία ακτίνων Χ (XRD) και φασματομετρία ακτίνων Χ φθορισμού (XRF). Προσδιορισμός της περιεκτικότητάς τους σε Li και La με φασματομετρία ατομικής εκπομπής (AES) και φασματομετρία ατομικής εκπομπής με επαγωγικά συζευγμένο πλάσμα (ΙCP-AES).  Εκλεκτικές εκχυλίσεις στα αρχικά δείγματα και μελέτη της τέφρας χαμηλής θερμοκρασίας (350οC) με XRD και, σε επιλεγμένα δείγματα, με θερμική ανάλυση (TG/DTA). Δοκιμές ανάκτησης του Li με εκχύλιση με οξέα, σε επιλεγμένα δείγματα, και μελέτη της επίδρασης στη διαδικασία, του χρόνου, της θερμοκρασίας, του λόγου στερεού προς υγρό και της συγκέντρωσης του εκχυλιστικού μέσου.Από τα αποτελέσματα προέκυψε ότι τα δείγματα που εξετάστηκαν περιέχουν σημαντικές ποσότητες Li που φθάνουν τα 350 mg/Kg ενώ μόνο δείγματα από τον Αγ. Δημήτριο εμφανίζουν περιεκτικότητες La πάνω από το όριο ανίχνευσης της μεθόδου προσδιορισμού που εφαρμόστηκε (10mg/Kg). Διαπιστώθηκε ότι το λίθιο δεν έχει συγγένεια με το οργανικό υλικό ενώ συνδέεται με αργιλοπυριτικές φάσεις και συγκεκριμένα με μαρμαρυγίες (λεπιδόλιθος, μοσχοβίτης) και πυρόξενους (σπονδούμενο, διοψίδιος). Παρατηρήθηκε τέλος ότι σε όλα τα δείγματα μικρό ποσοστό (5%) συνδεεται με το άμορφο περιεχόμενο ενώ σε ένα δείγμα το ποσοστό αυτό έφτανε το 20%. Με τις δοκιμές ανάκτησης που πραγματοποιήθηκαν ανακτήθηκε μέχρι και το 95% του περιεχόμενου Li.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά