Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Η πολιτική ανακύκλωσης πλαστικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση ως αντίδραση στις πρόσφατες αλλαγές στην πολιτική εισαγωγών από την Κίνα

Moraitaki Christini

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/A73599F1-436D-47D9-8502-A8D76C2B84E5
Έτος 2021
Τύπος Μεταπτυχιακή Διατριβή
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Χριστίνη Μωραϊτάκη, "Η πολιτική ανακύκλωσης πλαστικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση ως αντίδραση στις πρόσφατες αλλαγές στην πολιτική εισαγωγών από την Κίνα", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2021 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.88909
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Στις μέρες μας, η ευρεία χρήση του πλαστικού υλικού σε όλους τους τομείς της καθημερινότητας αποτελεί απόδειξη των εξαιρετικών και μοναδικών ιδιοτήτων του. Ωστόσο, η αλματώδης παραγωγή και απόρριψη των πλαστικών τα τελευταία 70 χρόνια δημιούργησε σοβαρά περιβαλλοντικά προβλήματα και αποτέλεσε πρόκληση για τα συστήματα διαχείρισης στερεών αποβλήτων, στρέφοντας το ενδιαφέρον όλων των ανεπτυγμένων κρατών στην ανακύκλωση. Παρά τα υψηλά ποσοστά ανακύκλωσης που επιτυγχάνονται παγκοσμίως, μόνο ένα μικρό ποσοστό των υλικών πόρων που χρησιμοποιούνται στην Ευρώπη προέρχεται από ανακυκλωμένα προϊόντα και ανακτημένα υλικά. Λύση στο πρόβλημα της διαχείρισης των πλαστικών απορριμμάτων έδωσε η Κίνα, η οποία για δεκαετίες απορροφούσε τα πλαστικά απόβλητα όλου του πλανήτη (το 45,1% του συνόλου των εισαγωγών από το 1992). Το 2013 όμως, η Κίνα εισήγαγε έναν προσωρινό περιορισμό στις εισαγωγές πλαστικών αποβλήτων, που απαιτούσε σημαντικά λιγότερη ρύπανση των απορριμμάτων. Λίγο αργότερα, το 2017 η Κίνα εφάρμοσε μια νέα πολιτική εισαγωγής που απαγόρευε μόνιμα την εισαγωγή μη βιομηχανικών πλαστικών απορριμμάτων. Μετά από αυτήν τη νέα εκστρατεία απαγόρευσης, τα πλαστικά απόβλητα άρχισαν να συσσωρεύονται σε πόλεις της Ευρώπης και των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής ή μεταφέρθηκαν σε άλλες χώρες της Νοτιοανατολικής Ασίας.Αυτή η παγκόσμια κρίση των πλαστικών οδήγησε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2015 στην έκδοση ενός σχεδίου δράσης για την κυκλική οικονομία. Η νέα Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τα Πλαστικά υιοθέτησε μια δέσμη μέτρων για να κάνει την ανακύκλωση κερδοφόρα για τις επιχειρήσεις, να περιορίσει τα πλαστικά απορρίμματα και την απόρριψη πλαστικών στη θάλασσα, να προωθήσει τις επενδύσεις και την αλλαγή σε όλο τον κόσμο. Στο πλαίσιο της στρατηγικής αυτής ιδρύθηκε το 2018 η Circular Plastics Alliance για να βοηθήσει τις αλυσίδες αξίας πλαστικών να ενισχύσουν την αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης για ανακυκλωμένα πλαστικά σε 10 εκατομμύρια τόνους έως το 2025. Στο τελευταίο μέρος της παρούσας διατριβής αναλύονται και συγκρίνονται οι τέσσερις βασικές τεχνικές ανακύκλωσης, η πρωτογενής, η δευτερογενής, η τριτογενής και η τεταρτογενής ανακύκλωση.Συμπερασματικά, θα μπορουσαμε να αναφέρουμε ότι αν και παγκόσμιο εμπόριο πλαστικών απορριμμάτων στηρίχθηκε για δεκαετίες στην εκμετάλλευση των φτωχών αναπτυσσόμενων χωρών της Ασίας από την πλούσια Δύση, η νέα πολιτική εισαγωγών που εφαρμόστηκε από την Κίνα αποτέλεσε την καλύτερη αφορμή για την Ευρώπη για να αναλάβει δράση, να νομοθετήσει κανονισμούς, να απαγορεύσει την χρήση πολλών προιόντων μίας χρήσης και να επενδύσει στην καινοτομία των τεχνικών ανακύκλωσης πλαστικών αποβλήτων.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά