Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Ανάπτυξη συστήματος διαχείρισης ηλεκτρικής ενέργειας κατοικίων

Politis Vasileios

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/18BB0371-D95B-4747-80E2-469F15D85FD0
Έτος 2021
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Βασίλειος Πολίτης, "Ανάπτυξη συστήματος διαχείρισης ηλεκτρικής ενέργειας κατοικίων", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2021 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.88985
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Τα τελευταία χρόνια η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας αυξάνεται συνεχώς. Σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση τόσο της παραγωγής όσο και της κατανάλωσης ενέργειας διαδραματίζουν τα συστήματα μέτρησης και διαχείρισης ενέργειας. Αντικείμενο αυτής της διπλωματικής εργασίας είναι η ανάπτυξη ενός ηλεκτρονικού συστήματος διαχείρισης ενέργειας κατοικιών. Σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε ένα ασύρματο δίκτυο αισθητήρων για τη μέτρηση και τον έλεγχο της κατανάλωσης ενέργειας των ηλεκτρικών φορτίων μίας κατοικίας. Το δίκτυο περιλαμβάνει ασύρματους κόμβους, καθένας από τους οποίους αποτελείται από αισθητήρες μέτρησης τάσης, ρεύματος και θερμοκρασίας περιβάλλοντος, ηλεκτρονικά κυκλώματα ρύθμισης σήματος των αισθητήρων, ένα μικροελεγκτή συλλογής και επεξεργασίας των μετρήσεων των αισθητήρων, έναν ασύρματο πομποδέκτη, καθώς και ένα ρελέ για τον έλεγχο της παροχής ηλεκτρικής ενέργειας στο φορτίο. Η λειτουργία των ασύρματων κόμβων του συστήματος μέτρησης και διαχείρισης ενέργειας, καθώς και ο έλεγχος της λειτουργίας των επιμέρους επιτηρούμενων ηλεκτρικών φορτίων της κατοικίας, ρυθμίζονται ασύρματα μέσω κατάλληλου λογισμικού το οποίο εκτελείται από ηλεκτρονικό υπολογιστή σε κεντρικό κόμβο ελέγχου. Τέλος, κατασκευάστηκε πειραματικό πρωτότυπο του ασύρματου ηλεκτρονικού συστήματος διαχείρισης ενέργειας το οποίο σχεδιάστηκε στο πλαίσιο αυτής της διπλωματικής εργασίας και επιβεβαιώθηκε πειραματικά η επιτυχής λειτουργίας του για διάφορους τύπους ηλεκτρικών φορτίων κατοικιών.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά