Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Αποτίμηση και ανασχεδιασμός υφιστάμενου κτιρίου από φέρουσα τοιχοποιία & διερεύνηση μεθόδων επέμβασης για τη σεισμική συμπεριφορά του

Dagarakis Andreas

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/CE32B63A-8B4D-4AFB-9647-E05836E188D6
Έτος 2021
Τύπος Μεταπτυχιακή Διατριβή
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Ανδρέας Δαγαράκης, "Αποτίμηση και ανασχεδιασμός υφιστάμενου κτιρίου από φέρουσα τοιχοποιία & διερεύνηση μεθόδων επέμβασης για τη σεισμική συμπεριφορά του", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2021 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.88991
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Οι κατασκευές από φέρουσα τοιχοποιία αποτελούν την πιο διαδεδομένη κατηγορία κατασκευών παγκοσμίως. Μέχρι και τις αρχές του 20ου αιώνα και την επικράτηση του χάλυβα και του σκυροδέματος, αποτελούσε το κύριο υλικό δόμησης. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα η συντριπτική πλειοψηφία των διατηρητέων κτιρίων και μνημείων να είναι κατασκευασμένα από φέρουσα τοιχοποιία. Τα τελευταία χρόνια στα πλαίσια προστασίας της πολιτισμικής κληρονομιάς, έχει γίνει μια σημαντική προσπάθεια επιστημονικής προσέγγισης της στατικής και σεισμικής απόκρισης κατασκευών από φέρουσα τοιχοποιία. Η παρούσα μελέτη παρουσιάζει μια εκτεταμένη βιβλιογραφική επισκόπηση των διαφορετικών τύπων κατασκευών από φέρουσα τοιχοποιία καθώς και τις μεθόδους προσομοίωσης, αποτίμησης και ελέγχου αυτών. Στη συνέχεια, οι αρχές αυτές εφαρμόζονται σε ένα υφιστάμενο διατηρητέο παραδοσιακό κτίριο σε οικισμό του δήμου Ρεθύμνου, όμως χαρακτηρισμένο ως μη παραδοσιακό οικισμό, για την αποτίμηση της υπάρχουσας κατάστασής του και την διερεύνηση τριών διαφορετικών μεθόδων ενίσχυσης. Διερευνώνται τρεις διαφορετικές μέθοδοι ενίσχυσης, για την βελτίωση της φέρουσας ικανότητας του κτιρίου, ώστε αυτός να είναι σε θέση να φέρει έναν επιπρόσθετο όροφο. Οι υπό εξέταση μέθοδοι ενίσχυσης είναι η ενίσχυση με τοπικά ενέματα, ενίσχυση με Ινοπλισμένο Πλέγμα Ανόργανης Μήτρας (ΙΑΜ), καθώς και ενίσχυση της διαφραγματικής λειτουργίας του φορέα. Τέλος στην οικονομοτεχνική μελέτη γίνεται αναλυτική περιγραφή των εργασιών ενίσχυσης και του κόστους κάθε επέμβασης.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά