Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Εφαρμογή της μεθόδου γεωραντάρ στα Ενετικά τείχη των Χανίων

Foiniris Sotiris

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/4AD97C52-DAD2-41A7-83E0-2562DA81BEC1
Έτος 2021
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Σωτήρης Φοινίρης, "Εφαρμογή της μεθόδου γεωραντάρ στα Ενετικά τείχη των Χανίων", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2021 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.88994
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Στην παρούσα διπλωματική εργασία διενεργήθηκε προσομοίωση της διάδοσης των ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων για την διερεύνηση της δυνατότητας απεικόνισης της δομής από τα Ενετικά τείχη στα Χανιά με τη μέθοδο του Γεωραντάρ. Μέσω του προγράμματος ReflexW δημιουργήθηκαν συνθετικές τομές γεωραντάρ για απλό μοντέλο αποτελούμενο από ψαμμιτικούς λίθους και συνδετικό υλικό. Αρχικά προσδιορίστηκαν η γεωμετρία των λίθων και οι φυσικές ιδιότητες των υλικών σύμφωνα με την βιβλιογραφία. Στην συνέχεια έγινε η ανάλυση των συνθετικών δεδομένων γεωραντάρ. Σε δεύτερο στάδιο, διενεργήθηκε γεωφυσική διασκόπηση στους τοίχους των Νεωρίων με στόχο την απεικόνιση της λιθοδομής χρησιμοποιώντας τη μέθοδο του γεωραντάρ σε συνδυασμό με την ηλεκτρική τομογραφία.Από την γεωφυσική διασκόπηση σε επιλεγμένες θέσεις στους τοίχους των Νεωρίων προέκυψε ότι το πάχος της λιθοδομής δεν ξεπερνά τα 0.4m. Από την ταχύτητα διάδοσης των ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων εκτιμήθηκε η υγρασία στους τοίχους η οποία κυμαίνεται από 20-32% κ.ο. Στις γεωηλεκτρικές τομές, η ειδική ηλεκτρική αντίσταση της λιθοδομής εμφανίζει συνήθως υψηλότερες τιμές σε σχέση με την αντίστοιχη στους αργόλιθους των τοίχων.Πιο συγκεκριμένα στον ανατολικό τοίχο του 7ου Νεώριου και στην γεωηλεκτρική τομή της οριζόντιας γραμμής μελέτης, η λιθοδομή απεικονίζεται κατ’ εξαίρεση με ζώνες χαμηλότερες τιμές ειδικής ηλεκτρικής αντίστασης εξαιτίας της πολύ υψηλής υγρασίας 32% κ.ο. Στην ίδια θέση η τομή γεωραντάρ με την κεραία των 900 MHz υπέδειξε ότι η ταχύτητα διάδοσης των κυμάτων κυμαίνεται από 0,05 m/ns έως 0,08 m/ns και αυξάνεται από νότο προς βορρά. Η τιμή της διηλεκτρικής σταθεράς στο βόρειο τμήμα της τομής γεωραντάρ υποδεικνύει σύμφωνα με την σχέση Topp υγρασία ίση με 24% κ.ο., ενώ στο νότιο, 32% κ.ο. Στην ίδια τομή απεικονίζεται ανακλαστήρας στα 7-12 ns ο οποίος αποδίδεται στην λιθοδομή της οποίας το πάχος είναι 0.3 m.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά