Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Υδρολογική ανάλυση της λεκάνης απορροής του Κερίτη-Υπολογισμός της παροχής σχεδιασμού υδραυλικών έργων

Maragkaki Antonia

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/F05DE71B-E978-4D39-989C-A1F52C0AB5D3
Έτος 2021
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Αντωνία Μαραγκάκη, "Υδρολογική ανάλυση της λεκάνης απορροής του Κερίτη-Υπολογισμός της παροχής σχεδιασμού υδραυλικών έργων", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2021 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.89011
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η διπλωματική αυτή εργασία πραγματεύεται την λεκάνη απορροής του Κερίτη-Θερίσου η οποία βρίσκεται στο νησί της Κρήτης και υπάγεται στο νομό Χανίων. Αποτελεί μια τυπική Μεσογειακή λεκάνη απορροής με σύνθετη υδρογεωλογία. Εκτείνεται σε επιφάνεια 210 km^2 και είναι μια από τις σπουδαιότερες υδρολογικές λεκάνες απορροής, καθώς φορτίζεται με μεγάλο όγκου νερού και τροφοδοτεί ένα μέρος του νομού Χανίων. Στο κυρίως μέρος της εργασίας, περιγράφονται οι βασικές αρχές των υδρολογικών μοντέλων και αναλύεται η δομή και ο τρόπος λειτουργίας του μοντέλου SWAT (Soil Water Assesment Tool) σε συνδυασμό με το καρστικό μοντέλο των δύο ταμιευτήρων (Nikolaidis et al.,2013). Τα προαναφερθείσα μοντέλα χρησιμοποιήθηκαν για την επικαιροποίηση των πηγών των Μεσκλών και της Αγυιάς (Καλαμιώνας, Πλάτανος, Κολύμπα), καθώς και για την επιμέρους μοντελοποίηση των πηγών αυτής (ειδικότερα του Καλαμιώνα και του Πλατάνου, Κολύμπας). Πιο συγκεκριμένα, για τα Μεσκλά υπάρχουν δεδομένα παροχής ύδατος για τα έτη 1978-2005, για το σύνολο των πηγών της Αγυιά υπάρχουν δεδομένα για τα έτη 1978-1985, για την πηγή του Καλαμιώνα υπάρχουν δεδομένα 1971-1979 ενώ για τον ποταμό Κερίτη υπάρχουν δεδομένα για τα έτη 2012-2014. Παράλληλα, δίνονται οι απαραίτητες πληροφορίες που αφορούν τα μετεωρολογικά, τα γεωλογικά και τα υδρογεωλογικά στοιχεία της περιοχής μελέτης. Στο στάδιο της μεθοδολογίας, αναφέρονται αναλυτικά τα βήματα που ήταν απαραίτητο να ακολουθηθούν για τη δόμηση του μοντέλου, για την προσομοίωση της παροχής ύδατος καθώς και για τον υπολογισμό των στατιστικών δεικτών αποτελεσματικότητας του μοντέλου. Οι δείκτες αυτοί τελικά, αποδεικνύουν ότι τα παραπάνω μοντέλα είναι αξιόπιστα για τη μοντελοποιήση της υδρολογίας της λεκάνης απορροής του Κερίτη. Τέλος, πραγματοποιείται η υδρολογική ανάλυση του έτους 2019 και με την βοήθεια στατιστικών μεθόδων Gumbel και Log Pearson υπολογίστηκε η παροχή ύδατος που αντιστοιχεί σε περίοδο επαναφοράς 50 ετών 291.9 m^3/s ενώ παράλληλα υπολογίστηκε και η μέγιστη ωριαία βροχόπτωση που αφορά το σχεδιασμό υδραυλικών έργων.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά