Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Απομάκρυνση σπάνιων γαιών από υδατικά διαλύματα με χρήση ανόργανων πολυμερών μετακαολίνη

Dimopoulou Aikaterini

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/DF701B50-2E99-4371-8F1C-8C158254E02E
Έτος 2021
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Αικατερίνη Δημοπούλου, "Απομάκρυνση σπάνιων γαιών από υδατικά διαλύματα με χρήση ανόργανων πολυμερών μετακαολίνη", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2021 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.89014
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Σκοπός αυτής της εργασίας ήταν η αξιολόγηση της ικανότητας γεωπολυμερών μετακαολίνη για την απομάκρυνση σπάνιων γαιών (REEs) από υδατικά διαλύματα και πιο συγκεκριμένα σκανδίου (Sc) και νεοδυμίου (Nd). Οι συγκεντρώσεις των σπανίων γαιών στα διαλύματα μετρήθηκαν με συσκευή ICP-MS. Τα γεωπολυμερή μετακαολίνη χαρακτηρίστηκαν με τη χρήση αναλυτικών τεχνικών όπως η τεχνική περίθλασης ακτίνων Χ (XRD), η φασματοφωτομετρία υπέρυθρου (FTIR), και η ηλεκτρονική μικροσκοπία σάρωσης (SEM/EDX). Πραγματοποιήθηκαν κινητικά πειράματα και πειράματα ισορροπίας και τα αποτελέσματα σχολιάστηκαν και αξιολογήθηκαν. Για τα κινητικά δεδομένα χρησιμοποιήθηκαν τα μοντέλα ψευδο-πρώτης και ψευδο-δεύτερης τάξης Lagergren και στην ισορροπία, μελετήθηκαν τα μοντέλα ισόθερμων Langmuir και Freundlich. Σε κάθε περίπτωση αξιολογήθηκε ο τύπος του μοντέλου που ταιριάζει καλύτερα στα πειραματικά αποτελέσματα.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά