Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Ανάλυση και τάσεις βαθμοημερών θέρμανσης και ψύξης στην Μεσόγειο

Kaza Ioanna

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/9697BB00-1E7C-4CA8-B620-A7CBE610743B
Έτος 2021
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Ιωάννα Καζά, "Ανάλυση και τάσεις βαθμοημερών θέρμανσης και ψύξης στην Μεσόγειο", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2021 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.89059
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η παγκόσμια κλιματική αλλαγή είναι ένα από τα πιο καίρια ζητήματα της σύγχρονης ζωής καθώς έχει σημαντικές επιπτώσεις σε πολλούς τομείς της ανθρώπινης ζωής. Ένας από αυτούς του τομείς είναι αυτός της ενέργειας. Η έρευνα αυτή επικεντρώνεται στην περιοχή της Μεσογείου, η οποία είναι ιδιαίτερα ευαίσθητη στις επιπτώσεις τις κλιματικής αλλαγής, και αποσκοπεί στην ανάλυση των τάσεων των ενεργειακών απαιτήσεων από το 1970 έως το 2100, μελετώντας όχι μόνο ιστορικά δεδομένα θερμοκρασίας αλλά και μελλοντικές προσομοιώσεις σύμφωνα με περιοχικά κλιματικά μοντέλα για επτά Μεσογειακές πόλεις διαφορετικούς μεγέθους/ πληθυσμού και γεωγραφικών χαρακτηριστικών. Οι βαθμοημέρες θέρμανσης (Heating Degree Days-HDD) και ψύξης (Cooling Degree Days-CDD) υπολογίστηκαν με σκοπό να προσδιοριστεί η τάση των ενεργειακών απαιτήσεων για θέρμανση και ψύξη. Η έρευνα αναδεικνύει μια στατιστικά σημαντική μείωση στις απαιτήσεις θέρμανσης σε όλες τις υπό μελέτη πόλεις, ενώ οι απαιτήσεις για ψύξη αυξάνονται με ρυθμό που φτάνει τους 64 βαθμούς ανά δεκαετία. Ταυτόχρονα, οι μελλοντικές προσομοιώσεις υποδεικνύουν μια αξιοσημείωτη αύξηση της διάρκειας της περιόδου που υπάρχουν ενεργειακές ανάγκες για ψύξη, με ρυθμό 5 ως 6 ημέρες/δεκαετία έως το τέλος του 21ου αιώνα, τη στιγμή που η διάρκεια της περιόδου που υπάρχουν ενεργειακές ανάγκες για θέρμανση παρουσιάζει αρνητική τάση με ρυθμό -4 ως -7 ημέρες/δεκαετία.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά