Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Μελέτη κατανομής ραδονίου σε θερμομεταλλικά και μη-ύδατα του Ελληνικού χώρου

Tsontou Argyro-Noula

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/99F2EA22-9105-40A0-8C4A-6EE1F339AACB
Έτος 2021
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Αργυρώ-Νούλα Τσόντου, "Μελέτη κατανομής ραδονίου σε θερμομεταλλικά και μη-ύδατα του Ελληνικού χώρου", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2021 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.89072
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Ο σκοπός της διπλωματικής εργασίας είναι η επεξεργασία και εποπτική προσέγγιση σε ελεύθερα προσβάσημα βιβλιογραφικά δεδομένα που αφορούν στην συγκέντρωση ραδονίου σε θερμομεταλλικά και μη ύδατα (πηγών και γεωτρήσεων) του Ελλαδικού χώρου. Το ραδόνιο είναι ένα άγευστο, άοσμο, άχρωμο, ραδιενεργές, ευγενές αέριο, το οποίο όταν βρεθεί να έχει υψηλή συγκέντρωση αποτελεί απειλή για την ανθρώπινη υγεία. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, το ραδόνιο αποτελεί την πιο σημαντική αιτία του καρκίνου του πνεύμονα μετά το κάπνισμα. Το ραδόνιο ως αέριο έχει την ικανότητα να διαφεύγει από τα πετρώματα, τα νερά και τα εδάφη με αποτέλεσμα να διαχέεται στην ατμόσφαιρα αλλά και εισέρχεται σε εσωτερικούς χώρους, όπου μπορεί και να συσσωρευτεί. Στην Ελλάδα υπάρχουν περιοχές με υψηλές συγκεντρώσεις ραδονίου, οι οποίες οφείλονται μεταξύ άλλων στην φύση και εν γένει δομή του γεωλογικού υπόβαθρου. Αν και η εποπτεύουσα αρχή σχετική με τις ιονίζουσες ακτινοβολίες στην Ελλάδα είναι η Εθνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ) η οποία είναι η αρμόδια αρχή για τον έλεγχο, τη ρύθμιση και την εποπτεία του τομέα πυρηνικής ενέργειας, πυρηνικής τεχνολογίας, ραδιολογικής, πυρηνικής ασφάλειας και ακτινοπροστασίας. Στην Ελλάδα έγιναν μεταξύ των άλλων και συστηματικές έρευνες για την μέτρηση συγκεντρώσεων ραδονίου καθώς και άλλων φυσικοχημικών χαρακτηριστικών των ιαματικών πηγών και από την Ελληνική Αρχή Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (Ε.Α.Γ.Μ.Ε, τέως Ι.Γ.Μ.Ε.) στα πλαίσια χρηματοδοτούμενου προγράμματος («ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» Γ΄ΚΠΣ, ΕΡΓΟ: 7.3.2.3.). Εκτός από την ανωτέρω δράση για την μέτρηση και συστηματική παρακολούθηση της συγκέντρωσης ραδονίου σε ύδατα στο ελληνικό χώρο πραγματοποιηθήκαν και άλλες σχετικές έρευνες κυρίως από ΑΕΙ, μεταξύ αυτών και από την Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων του Πολυτεχνείου Κρήτης. Στηριζόμενοι στα δημοσιευμένα αποτελέσματα των μετρήσεων αυτών καθώς επίσης στα αποτελέσματα των μετρήσεων και άλλων φυσικοχημικών ιδιοτήτων των υδάτων πηγών που είναι δημοσιευμένα στην έκθεση του τ. Ι.Γ.Μ.Ε έγιναν συσχετίσεις μεταξύ των φυσικοχημικών δεδομένων με το ραδόνιο, καθώς και κατάταξη των πηγών και γεωτρήσεων βάση της συγκέντρωσης ραδονίου σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση 22527/2014 - ΦΕΚ 2997/Β/6-11-2014 [Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 16655/22-12-2006 απόφασης Υπουργού Τουριστικής Ανάπτυξης «Διαδικασία αναγνώρισης ιαματικών φυσικών πόρων» (Φ.Ε.Κ. Β΄1932)]. Με βάση τα όρια που θεσπίζονται στη ανωτέρω ΚΥΑ, το 78% των υδάτων των πηγών στην έκθεση του τ. ΙΓΜΕ ανήκουν στην κατηγορία των κανονικών πηγών, δηλαδή μη ραδιενεργών, διότι περιέχουν συγκεντρώσεις ραδονίου <46.000Bq/m3, το 14% των υδάτων των πηγών ανήκει στην κατηγορία των ασθενών ραδιενεργών πηγών διότι περιέχουν συγκεντρώσεις ραδονίου που κυμαίνονται μεταξύ 46.000-266.000 Bq/m3 , το 4% των πηγών ανήκει αντίστοιχα στην κατηγορία των μετρίως ραδιενεργών πηγών διότι περιέχουν συγκεντρώσεις ραδονίου που κυμαίνονται μεταξύ 266.000-1.333.000 Bq/m3 και μόλις το4% των πηγών χαρακτηρίζονται ισχυρά ραδιενεργές επειδή η συγκέντρωση ραδονίου είναι >1.333.000Bq/m3. Στις γεωτρήσεις εμφανίζεται το 78% να ανήκει στην κατηγορία των κανονικών/μη ραδιενεργών (<46.000 Bq/m3), 15% στην κατηγορία των ασθενώς ραδιενεργών (46.000-266.000 Bq/m3),το 7% στην κατηγορία των μετρίως ραδιενεργών(266.000-1.333.000 Bq/m3) ενώ δεν μετρήθηκαν συγκεντρώσεις σε γεωτρήσεις τα ύδατα των οποίων μπορεί να χαρακτηριστούν ισχυρά ραδιενεργά. Για το σύνολο των δειγμάτων που μελετήθηκαν στην εργασία αυτή από το σύνολο των προσβάσιμων σχετικών δεδομένων (για πηγές και γεωτρήσεις) παρατηρείται ότι το 68% ανήκει στην κατηγορία των κανονικών/μη ραδιενεργών (<46.000 Bq/m3), 20% στην κατηγορία των ασθενώς ραδιενεργών(46.000-266.000 Bq/m3), 6% στην κατηγορία των μετρίως ραδιενεργών(266.000-1.333.000 Bq/m3) και 6% στην κατηγορία των ισχυρώς ραδιενεργών (> 1.333.000 Bq/m3). Οι μεγαλύτερες συγκεντρώσεις ραδονίου σε ύδατα έχουν μετρηθεί στις πηγές Απόλλωνος και Ασκληπιείου Ικαρίας, ενώ μια ασθενώς ραδιενεργή πηγή (του Αγίου Αντωνίου, στην ευρύτερη περιοχή της Σούγιας) έχει καταγραφεί και στην Κρήτη.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά