Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Μελέτη κατανομής ραδονίου σε θερμομεταλλικά και μη-ύδατα του Ελληνικού χώρου

Tsontou Argyro-Noula

Απλή Εγγραφή


URIhttp://purl.tuc.gr/dl/dias/99F2EA22-9105-40A0-8C4A-6EE1F339AACB-
Αναγνωριστικόhttps://doi.org/10.26233/heallink.tuc.89072-
Γλώσσαel-
Μέγεθος2.9 megabytesen
Μέγεθος62 σελίδεςel
ΤίτλοςΜελέτη κατανομής ραδονίου σε θερμομεταλλικά και μη-ύδατα του Ελληνικού χώρουel
ΔημιουργόςTsontou Argyro-Noulaen
ΔημιουργόςΤσοντου Αργυρω-Νουλαel
Συντελεστής [Επιβλέπων Καθηγητής]Manoutsoglou Emmanouilen
Συντελεστής [Επιβλέπων Καθηγητής]Μανουτσογλου Εμμανουηλel
Συντελεστής [Μέλος Εξεταστικής Επιτροπής]Kallithrakas-Kontos Nikolaosen
Συντελεστής [Μέλος Εξεταστικής Επιτροπής]Καλλιθρακας-Κοντος Νικολαοςel
Συντελεστής [Μέλος Εξεταστικής Επιτροπής]Spanoudakis Nikolaosen
Συντελεστής [Μέλος Εξεταστικής Επιτροπής]Σπανουδακης Νικολαοςel
ΕκδότηςΠολυτεχνείο Κρήτηςel
ΕκδότηςTechnical University of Creteen
Ακαδημαϊκή ΜονάδαTechnical University of Crete::School of Mineral Resources Engineeringen
Ακαδημαϊκή ΜονάδαΠολυτεχνείο Κρήτης::Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρωνel
ΠερίληψηΟ σκοπός της διπλωματικής εργασίας είναι η επεξεργασία και εποπτική προσέγγιση σε ελεύθερα προσβάσημα βιβλιογραφικά δεδομένα που αφορούν στην συγκέντρωση ραδονίου σε θερμομεταλλικά και μη ύδατα (πηγών και γεωτρήσεων) του Ελλαδικού χώρου. Το ραδόνιο είναι ένα άγευστο, άοσμο, άχρωμο, ραδιενεργές, ευγενές αέριο, το οποίο όταν βρεθεί να έχει υψηλή συγκέντρωση αποτελεί απειλή για την ανθρώπινη υγεία. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, το ραδόνιο αποτελεί την πιο σημαντική αιτία του καρκίνου του πνεύμονα μετά το κάπνισμα. Το ραδόνιο ως αέριο έχει την ικανότητα να διαφεύγει από τα πετρώματα, τα νερά και τα εδάφη με αποτέλεσμα να διαχέεται στην ατμόσφαιρα αλλά και εισέρχεται σε εσωτερικούς χώρους, όπου μπορεί και να συσσωρευτεί. Στην Ελλάδα υπάρχουν περιοχές με υψηλές συγκεντρώσεις ραδονίου, οι οποίες οφείλονται μεταξύ άλλων στην φύση και εν γένει δομή του γεωλογικού υπόβαθρου. Αν και η εποπτεύουσα αρχή σχετική με τις ιονίζουσες ακτινοβολίες στην Ελλάδα είναι η Εθνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ) η οποία είναι η αρμόδια αρχή για τον έλεγχο, τη ρύθμιση και την εποπτεία του τομέα πυρηνικής ενέργειας, πυρηνικής τεχνολογίας, ραδιολογικής, πυρηνικής ασφάλειας και ακτινοπροστασίας. Στην Ελλάδα έγιναν μεταξύ των άλλων και συστηματικές έρευνες για την μέτρηση συγκεντρώσεων ραδονίου καθώς και άλλων φυσικοχημικών χαρακτηριστικών των ιαματικών πηγών και από την Ελληνική Αρχή Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (Ε.Α.Γ.Μ.Ε, τέως Ι.Γ.Μ.Ε.) στα πλαίσια χρηματοδοτούμενου προγράμματος («ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» Γ΄ΚΠΣ, ΕΡΓΟ: 7.3.2.3.). Εκτός από την ανωτέρω δράση για την μέτρηση και συστηματική παρακολούθηση της συγκέντρωσης ραδονίου σε ύδατα στο ελληνικό χώρο πραγματοποιηθήκαν και άλλες σχετικές έρευνες κυρίως από ΑΕΙ, μεταξύ αυτών και από την Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων του Πολυτεχνείου Κρήτης. Στηριζόμενοι στα δημοσιευμένα αποτελέσματα των μετρήσεων αυτών καθώς επίσης στα αποτελέσματα των μετρήσεων και άλλων φυσικοχημικών ιδιοτήτων των υδάτων πηγών που είναι δημοσιευμένα στην έκθεση του τ. Ι.Γ.Μ.Ε έγιναν συσχετίσεις μεταξύ των φυσικοχημικών δεδομένων με το ραδόνιο, καθώς και κατάταξη των πηγών και γεωτρήσεων βάση της συγκέντρωσης ραδονίου σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση 22527/2014 - ΦΕΚ 2997/Β/6-11-2014 [Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 16655/22-12-2006 απόφασης Υπουργού Τουριστικής Ανάπτυξης «Διαδικασία αναγνώρισης ιαματικών φυσικών πόρων» (Φ.Ε.Κ. Β΄1932)]. Με βάση τα όρια που θεσπίζονται στη ανωτέρω ΚΥΑ, το 78% των υδάτων των πηγών στην έκθεση του τ. ΙΓΜΕ ανήκουν στην κατηγορία των κανονικών πηγών, δηλαδή μη ραδιενεργών, διότι περιέχουν συγκεντρώσεις ραδονίου <46.000Bq/m3, το 14% των υδάτων των πηγών ανήκει στην κατηγορία των ασθενών ραδιενεργών πηγών διότι περιέχουν συγκεντρώσεις ραδονίου που κυμαίνονται μεταξύ 46.000-266.000 Bq/m3 , το 4% των πηγών ανήκει αντίστοιχα στην κατηγορία των μετρίως ραδιενεργών πηγών διότι περιέχουν συγκεντρώσεις ραδονίου που κυμαίνονται μεταξύ 266.000-1.333.000 Bq/m3 και μόλις το4% των πηγών χαρακτηρίζονται ισχυρά ραδιενεργές επειδή η συγκέντρωση ραδονίου είναι >1.333.000Bq/m3. Στις γεωτρήσεις εμφανίζεται το 78% να ανήκει στην κατηγορία των κανονικών/μη ραδιενεργών (<46.000 Bq/m3), 15% στην κατηγορία των ασθενώς ραδιενεργών (46.000-266.000 Bq/m3),το 7% στην κατηγορία των μετρίως ραδιενεργών(266.000-1.333.000 Bq/m3) ενώ δεν μετρήθηκαν συγκεντρώσεις σε γεωτρήσεις τα ύδατα των οποίων μπορεί να χαρακτηριστούν ισχυρά ραδιενεργά. Για το σύνολο των δειγμάτων που μελετήθηκαν στην εργασία αυτή από το σύνολο των προσβάσιμων σχετικών δεδομένων (για πηγές και γεωτρήσεις) παρατηρείται ότι το 68% ανήκει στην κατηγορία των κανονικών/μη ραδιενεργών (<46.000 Bq/m3), 20% στην κατηγορία των ασθενώς ραδιενεργών(46.000-266.000 Bq/m3), 6% στην κατηγορία των μετρίως ραδιενεργών(266.000-1.333.000 Bq/m3) και 6% στην κατηγορία των ισχυρώς ραδιενεργών (> 1.333.000 Bq/m3). Οι μεγαλύτερες συγκεντρώσεις ραδονίου σε ύδατα έχουν μετρηθεί στις πηγές Απόλλωνος και Ασκληπιείου Ικαρίας, ενώ μια ασθενώς ραδιενεργή πηγή (του Αγίου Αντωνίου, στην ευρύτερη περιοχή της Σούγιας) έχει καταγραφεί και στην Κρήτη. el
ΠερίληψηThe purpose of this thesis is the processing and supervisory approach of freely accessible bibliographic data concerning the concentration of radon in thermal and non-metallic waters (springs and wells) of Greece. Radon is a tasteless, odorless, colourless, radioactive, noble gas, which when it is found to have a high concentration it poses a threat to human health. According to the World Health Organization, radon is the most important cause of lung cancer after smoking. Radon as a gas has the ability to escape from rocks, waters and soils, thus diffusing into the atmosphere and enters indoors, where it can accumulate. In Greece there are areas with high radon concentrations, which are due to the structure of the geological background. Although the authority concerning ionizing radiation in Greece is the National Atomic Energy Commission (N.A.E.C), which is the competent authority for the control, regulation and supervision of the field of nuclear energy, nuclear technology, Radiological, Nuclear Safety and Radiation Protection. In Greece, systematic research was carried out to measure radon concentrations as well as other physicochemical characteristics of mineral springs and by the Greek Geological and Mining Research Authority (G.G.M.R.A, ex I.G.M.R) under a funded programme ("competitiveness" GPA, project: 7.3.2.3.). In addition to the above action for the measurement and systematic monitoring of radon concentration in waters in Greece, other relevant research was carried out mainly by universities, including the School of Mineral Resources Engineering of the Technical University of Crete. Based on the published results of these measurements as well as the results of measurements and other physicochemical properties of the spring waters published in the report from the I.G.M.R, correlations were made between physicochemical data with radon, as well as classification of springs and wells based on radon concentration according to Ministerial Decision22527/2014-Government Gazette 2997 / B / 6-11-2014[Amendment no. 16655/22-12-2006 decision of Minister of Tourism Development "process of recognition of thermal natural resources" (Government Gazette B’ 1932)]. On the basis of the limits established in the above JMD, 78% of water in the sources from the report I.G.M.R belong to the category of normal sources, i.e., non-radioactive, because they contain radon concentrations < 46.000 Bq/m3, 14% of the water from springs belong to weakly radioactive category because they contain radon concentrations ranging between 46.000-266.000 Bq/m3 , 4% of the springs belong, respectively, in the category of moderately radioactive sources because they contain radon concentrations ranging between 266.000-1.333.000 Bq/m3, and just 4% of the sources are characterized highly radioactive because the radon concentration is >1.333.000 Bq/m3. In wells, 78% appear to belong to the category of normal/non-radioactive (<46,000 Bq / m3), 15% belong to the category of weakly radioactive (46,000-266,000 Bq/m3), 7% to the category of moderately radioactive (266,000-1.333,000 Bq/m3) while no concentrations were measured in wells that may be characterized as highly radioactive. For all the samples studied in this thesis, 68% belong to the category of normal/non-radioactive (<46.000 Bq/m3), 20% to the category of weakly radioactive (46.000-266.000 Bq/m3), 6% to the category of moderately radioactive (266.000-1.333.000 Bq/m3) and 6% to the category of highly radioactive (>1.333.000 Bq/m3). The highest concentrations of radon in water have been measured at the springs of Apollo and Asclepius of Ikaria, while a weak radioactive source (Agios Antonios, in the wider region of Sougia) has been recorded in Crete. en
ΤύποςΔιπλωματική Εργασίαel
ΤύποςDiploma Worken
Άδεια Χρήσηςhttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/en
Ημερομηνία2021-05-11-
Ημερομηνία Δημοσίευσης2021-
Θεματική ΚατηγορίαΡαδόνιοel
Θεματική ΚατηγορίαΓεωλογίαel
Βιβλιογραφική ΑναφοράΑργυρώ-Νούλα Τσόντου, "Μελέτη κατανομής ραδονίου σε θερμομεταλλικά και μη-ύδατα του Ελληνικού χώρου", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2021el

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά