Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Χωρική αποτύπωση υδατικών παραμέτρων στην ελληνική επικράτεια με χρήση GIS

Thymara Eirini-Elpida

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/4587DC62-9F05-45A3-BAB8-418239B624E4
Έτος 2020
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Ειρήνη-Ελπίδα Θυμαρά, "Χωρική αποτύπωση υδατικών παραμέτρων στην ελληνική επικράτεια με χρήση GIS", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2020 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.89241
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Το θέμα αυτής της διπλωματικής εργασίας είναι η μελέτη των υδρολογικών παραμέτρων των δεκατεσσάρων Υδατικών Διαμερισμάτων στα οποία διακρίνεται η Ελλάδα. Οι παράμετροι αυτοί καθορίζουν την οικολογική, χημική και ποσοτική κατάσταση των επιφανειακών και υπόγειων υδατικών συστημάτων της κάθε περιοχής, όπως δημοσιεύονται στα Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Η μελέτη γίνεται με σκοπό τη συγκέντρωση των δεδομένων φορτίου BOD, αζώτου, φωσφόρου, ποσότητα υδάτων σε σχέση με τις απολήψεις και την κατανομή των χρήσεων του νερού σε σχετικούς πίνακες και την απεικόνισή τους σε χάρτες με τη βοήθεια του λογισμικού των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών. Με βάση τα αποτελέσματα των παραμέτρων που μελετήθηκαν, γίνεται σύγκριση των υδάτων των περιοχών και αξιολόγησή τους σε τάξεις ποιότητας και προκύπτουν τα σχετικά συμπεράσματα.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά