Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Ανάλυση δυναμικής συμπεριφοράς μικροδικτύων με χρήση του Simulink της Matlab

Grigoriadis Theodoros

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/82797E05-1956-4D2A-A102-DB65345742D0
Έτος 2021
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Θεόδωρος Γρηγοριάδης, "Ανάλυση δυναμικής συμπεριφοράς μικροδικτύων με χρήση του Simulink της Matlab", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2021 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.89243
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Τα τελευταία χρόνια οδηγούμαστε με ταχύτατους ρυθμούς προς ένα πιο έξυπνο σύστημα διαχείρισης της ηλεκτρικής ενέργειας. Η ενσωμάτωση όλο και περισσότερων μονάδων παραγωγής από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι ένας βασικός παράγοντας που παίζει καθοριστικό ρόλο σε αυτό. Έχει επομένως, ιδιαίτερο ενδιαφέρον να εξετάσουμε τον τρόπο αλληλεπίδρασης αυτών των μονάδων, το κατά πόσο είναι αξιόπιστες και σε τι βαθμό, όπως επίσης και την επίδραση που θα έχουν στον τρόπο ζωής της κοινωνίας που θα τις χρησιμοποιούν.Η τάση που αρχίζει να δημιουργείται γύρω από την ανάπτυξη έξυπνων δικτύων και ειδικότερα των λεγόμενων μικροδικτύων, αποτελεί επίσης αντικείμενο μελέτης. Η μορφή, ο τρόπος λειτουργίας τους, η ασφάλεια αλλά και η ευστάθειά τους είναι μόνο μερικά από τα χαρακτηριστικά που θα πρέπει να λάβουμε υπόψιν μας για την βέλτιστη λειτουργία τους.Η δυναμική μελέτη ενός συστήματος μικροδικτύου παρουσιάζει πολλές από τις προαναφερθείσες πτυχές αυτών των προβλημάτων, και αποτελεί επί της ουσίας μια κοινή τομή μεταξύ των μονάδων παραγωγής του μέλλοντος και της ενσωμάτωσής τους σε ένα αυτοματοποιημένο σύστημα διαχείρισής τους.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά