Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Νησιωτικότητα και έξυπνες στρατηγικές σε μικρού και μεσαίου μεγέθους νησιά της Ευρώπης

Mousavere Angeliki

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/1AB8603F-0101-4B85-AB46-C00AE4A03D83
Έτος 2021
Τύπος Ερευνητική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Αγγελική Μουσαβερέ, "Νησιωτικότητα και έξυπνες στρατηγικές σε μικρού και μεσαίου μεγέθους νησιά της Ευρώπης", Ερευνητική Εργασία, Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2021 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.89257
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Στην παρούσα εργασία στόχος ήταν η διερεύνηση του συσχετισμού της νησιωτικότητας και της βιώσιμης ανάπτυξης μικρού και μεσαίου μεγέθους νησιών της Ευρώπης. Αρχικά, αναλύθηκε η έννοια της νησιωτικότητας και τα χαρακτηριστικά του νησιωτικού χώρου. Στη συνέχεια, μελετήθηκαν 10 περιπτώσεις νησιών, 6 διαφορετικών χωρών, τα οποία έχουν αναπτύξει ένα σύνολο έξυπνων στρατηγικών και έργων, με σκοπό την περιβαλλοντική προστασία και τη βελτίωση των χαρακτηριστικών που σχετίζονται με το διαρκές φαινόμενο της γεωγραφικής ασυνέχειας και την έλλειψη σταθερής σύνδεσης με την ηπειρωτική χώρα.Στο τέλος της εργασίας, έγινε αξιολόγηση και κατάταξη των έργων σε κατηγορίες με βάσει το βαθμό ανάπτυξής τους και το βαθμό αντιμετώπισης των προβλημάτων της νησιωτικότητας.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά