Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Αποτίμηση της υφιστάμενης κατάστασης και στρατηγικές αποκατάστασης – ενίσχυσης της οικίας Σεϊμένη στην Ανώπολη Σφακίων

Chorianopoulou Eirini

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/E470A691-BBA6-4D2D-B9BD-44255A9392F9
Έτος 2021
Τύπος Μεταπτυχιακή Διατριβή
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Ειρήνη Χωριανοπούλου, "Αποτίμηση της υφιστάμενης κατάστασης και στρατηγικές αποκατάστασης – ενίσχυσης της οικίας Σεϊμένη στην Ανώπολη Σφακίων", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2021 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.89259
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η παρούσα διπλωματική εργασία αφορά τη μελέτη στατικής αποκατάστασης της Οικίας Σεϊμένη στην Ανώπολη Σφακίων στην Κρήτη. Πρόκειται για ένα διώροφο κτίσμα από φέρουσα τοιχοποιία, με αρκετές φθορές λόγω έλλειψης συντήρησης για περισσότερες από επτά δεκαετίες. Σκοπός της μελέτης είναι, πρωτίστως, ο έλεγχος της στατικής επάρκειας και ο εντοπισμός των προβλημάτων που εμφανίζει ο φορέας, και μετέπειτα, η εκτίμηση των αναγκαίων επεμβάσεων προκειμένου να μπορέσει να ανταποκριθεί με ασφάλεια στις απαιτήσεις της νέας της χρήσης μετά την αποκατάστασή της.Η μελέτη απαρτίζεται από δύο μέρη. Αρχικά, αφορά την αποτίμηση της υφιστάμενης κατάστασης της κατασκευής με βάση την μακροσκοπική παθολογική εικόνα της (αναλυτική αποτύπωση, φωτογραφική τεκμηρίωση) και την ανάλυση του υπάρχοντος δομικού συστήματος με τη χρήση μοντέλου πεπερασμένων στοιχείων. Στο δεύτερο μέρος προτείνονται κατάλληλες επεμβάσεις και εκτιμάται η αύξηση της αντοχής της κατασκευής. Οι μηχανικές ιδιότητες της τοιχοποιίας εκτιμήθηκαν με βάση δεδομένα από παρόμοιες κατασκευές στην ευρύτερη περιοχή και συνιστάται να διερευνηθούν πειραματικά σε μια τελική μελέτη εφαρμογής.Συνοπτικά, η ύπαρξη έντονων ρηγματώσεων στις μικρές πλευρές του κτιρίου (ανατολή - δύση) καθώς και μερικών καταρρεύσεων, ως επακόλουθο της απώλειας της στέγης και της ελλιπούς συντήρησης, οδήγησε το κτίριο σε μία κατάσταση μειωμένης στατικής επάρκειας. Οι αναλύσεις οδήγησαν στο συμπέρασμα ότι τα κυριότερα προβλήματα σχετίζονται με την μειωμένη αντοχή της τοιχοποιίας σε συγκεκριμένες περιοχές, οι οποίες εντοπίστηκαν στην μακροσκοπική παρατήρηση της παθολογίας του κτιρίου. Κύριο αίτιο της απώλειας αντοχής της τοιχοποιίας είναι η έλλειψη συντήρησης λόγω ερείπωσης και περιβαλλοντικών επιδράσεων.Προτείνεται λοιπόν, η πλήρης αποκατάσταση της δομής της τοιχοποιίας με συμπλήρωση και συρραφές στις περιοχές των ρωγμών και της αποδιοργάνωσης, και στις περιοχές σύνδεσης των εγκάρσιων τοίχων με την δυτική τοιχοποιία του όμορου κτιρίου, καθώς και αρμολόγημα. Επιπλέον, προτείνεται η αντικατάσταση των εναπομενόντων ξύλινων στοιχείων με ξυλεία μεγαλύτερης αντοχής, η εκ νέου επιστέγαση του κτιρίου με το παραδοσιακό χωμάτινο δώμα και η ανακατασκευή του ενδιάμεσου δαπέδου με την ξύλινη κλίμακα, όπως ορίζει η αρχιτεκτονική μελέτη. Συμπληρωματικά, θα μπορούσε να προταθεί η εφαρμογή ενεμάτων σε συνδυασμό με την τοποθέτηση ξύλινων σενάζ περιμετρικά του κτιρίου, ώστε να ενισχυθεί περεταίρω η διαφραγματική λειτουργία του φορέα και να βελτιωθεί η σεισμική του απόκριση.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά