Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Εργαλεία σχεδιασμού: Για την αρχιτεκτονική με θετικό αντίκτυπο για τον άνθρωπο και το περιβάλλον.

Anastasiadi Aikaterini

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/EC8780E7-4747-4652-B791-19E7D7CAC3CD
Έτος 2021
Τύπος Ερευνητική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Αικατερίνη Αναστασιάδη, "Εργαλεία σχεδιασμού: Για την αρχιτεκτονική με θετικό αντίκτυπο για τον άνθρωπο και το περιβάλλον.", Ερευνητική Εργασία, Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2021 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.89273
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η παρούσα εργασία αφορά την μελέτη της σχεδιαστικής διαδικασίας, (επεξεργασία, ανάπτυξη λύσεων και επέμβαση στο περιβάλλον διαβίωσης) ως φορέα δραστηριοποίησης, συνεργασίας και ανάπτυξης ικανοτήτων που θα οδηγήσουν σε έμπρακτη δράση και ανάπτυξη βιώσιμων λύσεων από και προς τις κοινότητες που τις αναζητούν.Στόχος, είναι η διερεύνηση των σχεδιαστικών αρχών και της μεθοδολογίας που θα μπορέσει να αποτελέσει οδηγό για το στάδιο σχεδιασμού των αρχιτεκτονικών έργων, τα οποία μέσω της υλοποίησης και λειτουργίας τους επιθυμούν να αποτελέσουν παράγοντα θετικής αλλαγής για την κοινωνία και το περιβάλλον.Παρουσιάζεται η μελέτη προσεγγίσεων που εμφανίστηκαν ως απάντηση στην τρέχουσα περιβαλλοντική κρίση, καθώς και μεθόδων κατανόησης (Systems Thinking),συλλογής πληροφοριών, αλλά και σχεδιαστικών εργαλείων (Design Thinking) για την καλύτερη κατανόηση των υφιστάμενων σχέσεων αλληλοσύνδεσης, την αναγνώριση και πιθανών σημείων επέμβασης και της επιρροής αυτών στο ευρύτερο κοινωνικό και περιβαλλοντικό πλαίσιο.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά