Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Κατασκευή προγράμματος Η/Υ για το σχεδιασμό ανατινάξεων σε υπόγεια μέτωπα μορφής στοάς

Katsanos Christos

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/390B2741-CEA9-4E65-B63B-EDEFAB6B0148
Έτος 2021
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Χρήστος Κατσάνος, "Κατασκευή προγράμματος Η/Υ για το σχεδιασμό ανατινάξεων σε υπόγεια μέτωπα μορφής στοάς", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2021 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.89279
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Σκοπός της διπλωματικής εργασίας είναι η δημιουργία ενός προγράμματος Η/Υ ,σε γλώσσα προγραμματισμού Python για το βέλτιστο σχεδιασμό ανατίναξης υπογείου μετώπου με τη μορφή στοάς με τη μέθοδο Holmberg. Αν αναλογισθεί κανείς ότι στις υπόγειες εκμεταλλεύσεις μεταλλείων το 25% αποτελούν στοές ανάπτυξης συν τις στοές προσπέλασης, μεταφοράς και αερισμού τότε γίνεται αντιληπτό γιατί η αποδοτική όρυξη στοών με την υβριδική τεχνική διάτρησης-ανατίναξης είναι ένα σημαντικό τεχνικό πρόβλημα.Λαμβάνοντας υπ’όψην όλους τους περιορισμούς του σημαντικού αυτού τεχνικού προβλήματος όπως είναι οι σχεδιαστικοί περιορισμοί και οι περιορισμοί ή στόχοι της απόδοσης της εξόρυξης, εφαρμόστηκε η μέθοδος του Holmberg η οποία και προγραμματίστηκε σε γλώσσα προγραμματισμού Python για την επίλυσή του. Το αποτέλεσμα περιλαμβάνει τον τελικό πίνακα των εκρηκτικών και των υλικών έναυσης, το σχεδιασμό των διατρημάτων και τη σειρά πυροδότησης των υπονόμων για τη βέλτιστη διάτρηση και ανατίναξή της. Το τελικό πρόγραμμα περιλαμβάνει τη χρήση δύο αρχείων. Το πρώτο είναι σε μορφή .json που αφορά τις αρχικές γεωμετρικές παραμέτρους της στοάς και καθορίζεται από τον εκάστοτε χειριστή. Το δεύτερο αρχείο είναι της μορφής .py (Code_Blasting.py) το οποίο περιλαμβάνει τη μέθοδο Holmberg που υλοποιήθηκε σε γλώσσα προγραμματισμού Python. Ο χειριστής καλείται να θέσει τις αρχικές παραμέτρους στο αρχείο config.json και με βάση αυτές, το αρχείο-πρόγραμμα Code_Blasting.py θα υπολογίσει μέσω του κώδικα το βέλτιστο σχεδιασμό της ανατίναξης.Στη συγκεκριμένη εργασία, για λόγους ασφαλείας προ-επιλέγεται η χρήση εκρηκτικού γαλακτώματος EM-EX σε φυσίγγια διαφορετικής διαμέτρου και μήκους. Στο κεντρικό παράδειγμα εφαρμογής της μεθόδου, η στοά που πρόκειται να διατρηθεί έχει ύψος 4 m και πλάτος 4.5 m με αψίδα ύψους 0.5 m. Κατόπιν η εφαρμοσιμότητα του αλγορίθμου ελέγχεται σε διάφορες γεωμετρίες διατομών στοών. Στο τέλος, γίνεται αξιολόγηση και σχολιασμός των αποτελεσμάτων.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά