Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

In – line measurements of oil/gas production fluids

Lianos Dimitrios

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/FDD3D647-7051-4B8E-8317-0675F3C5EF4E
Έτος 2021
Τύπος Μεταπτυχιακή Διατριβή
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Dimitrios Lianos, "In – line measurements of oil/gas production fluids", Master Thesis, School of Mineral Resources Engineering, Technical University of Crete, Chania, Greece, 2021 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.89291
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Στα πλαίσια της παρούσας Μεταπτυχιακής Εργασίας, παρουσιάζονται οι εντός ροής μετρήσεις των πολυφασικών ρευστών κατά την παραγωγή πετρελαίου και φυσικού αερίου καθώς και οι υπάρχουσες τεχνολογίες και τεχνικές. Αρχικά, αναλύονται τα είδη των καταστάσεων ροής, τα οποία καθορίζουν τις αρχές λειτουργίας των μετρητών πολυφασικής ροής (MPFMs) και στη συνέχεια περιγράφονται λεπτομερώς οι εντός ροής μετρητές πολυφασικής ροής, οι τρόποι μέτρησης της πολυφασικής ροής οι οποίοι βασίζονται στο διαχωρισμό, οι μετρητές ροής συμπυκνωμάτων φυσικού αερίου (wet gas) κι άλλες κατηγορίες μετρητών πολυφασικής ροής. Κατόπιν, περιγράφεται η απόδοση των μετρητών πολυφασικής ροής, η οποία καθορίζει την εφαρμογή αυτών των τεχνολογιών καθώς και την επιλογή της πιο κατάλληλης. Επιπλέον, παρουσιάζονται οδηγίες για το σχεδιασμό των αντίστοιχων εγκαταστάσεων καθώς και τα κύρια χαρακτηριστικά της λειτουργίας των μετρητών πολυφασικής ροής όπως το κόστος, η συντήρηση, ο όγκος του αντίστοιχου εξοπλισμού, οι ραδιενεργές πηγές που χρησιμοποιούνται κατά τη μέτρηση και η βαθμονόμηση. Τέλος, παρουσιάζονται κάποιοι μετρητές πολυφασικής ροής, οι οποίοι πωλούνται στην αγορά από διάφορες εταιρείες όπως η Agar, καθώς και μερικά πολύ χρήσιμα συμπεράσματα σχετικά με τις προοπτικές και τις νέες τεχνολογίες των μετρητών πολυφασικής ροής.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά