Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Διερεύνηση της δυνατότητας εκμετάλλευσης καρστικού υδροφορέα μέσω υδρομαστευτικής στοάς

Vlachaki Eleni

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/644598F6-529D-4DBB-A961-D1AE8A2BFD1B
Έτος 2021
Τύπος Μεταπτυχιακή Διατριβή
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Ελένη Βλαχάκη, "Διερεύνηση της δυνατότητας εκμετάλλευσης καρστικού υδροφορέα μέσω υδρομαστευτικής στοάς ", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2021 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.89312
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η διαχείριση των υδατικών πόρων είναι ιδιαίτερα σημαντική εκεί όπου τα διαθέσιμα υδατικά αποθέματα δεν είναι επαρκή. Στην Ελλάδα, η κύρια πηγή κάλυψης των αναγκών του πληθυσμού σε γλυκό νερό είναι τα υπόγεια νερά. Το καρστικό σύστημα του Αλμυρού Ηρακλείου αποτελεί αντικείμενο έρευνας ήδη από το 1964, όπου διάφοροι ερευνητές προσπάθησαν να κατανοήσουν τον μηχανισμό υφαλμύρισης της πηγής του Αλμυρού, με σκοπό την αξιοποίησή της για την υδροδότηση του Δήμου Ηρακλείου.Για την εκμετάλλευση του νερού της πηγής του Αλμυρού, έχουν κατατεθεί κατά το παρελθόν, διάφορες προτάσεις. Οι επικρατέστερες είναι: α) δίκτυο γεωτρήσεων, β) αύξηση του υδραυλικού φορτίου του γλυκού νερού της λίμνης στη θέση της πηγής και γ) η απαγωγή του νερού από τον καρστικό υδροφορέα πριν αναμιχθεί με το αλμυρό θαλασσινό νερό με την κατασκευή υδρομαστευτικής στοάς.Στην παρούσα εργασία διερευνάται η δυνατότητα εκμετάλλευσης του καρστικού υδροφορέα μέσω υδροματευτικής στοάς στην περιοχή του οικισμού Κρουσώνα, στις ανατολικές παρειές του Ψηλορείτη.Διερευνώνται οι υδρογεωλογικές συνθήκες στην περιοχή και επιχειρείται πρόβλεψη της κατάστασης αναφορικά με την υπόγεια ροής, όπως αυτή θα διαμορφωθεί με τη λειτουργία της προτεινόμενης υδρομαστευτικής στοάς.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά