Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Συγκριτική αξιολόγηση συγκέντρωσης ραδονίου σε σπήλαια με χρήση ανιχνευτών SSNT

Ioannidis Paschalis

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/E81C6CF7-8393-4E0B-8750-AD4F7DA2C40C
Έτος 2021
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Πασχάλης Ιωαννίδης, "Συγκριτική αξιολόγηση συγκέντρωσης ραδονίου σε σπήλαια με χρήση ανιχνευτών SSNT", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2021 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.89439
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Το ραδόνιο (Rn) είναι ένα φυσικό άχρωμο, άοσμο, ευγενές ραδιενεργό αέριο και αποτελεί τη σημαντικότερη πηγή ιονίζουσας ακτινοβολίας. Προέρχεται από συγκεντρώσεις ουρανίου και θυγατρικών του σε πετρώματα, έδαφος και ύδατα και τείνει να συγκεντρώνεται σε κλειστούς χώρους όπως υπόγεια ορυχεία, σπήλαια αλλά και κατοικίες. Η συγκέντρωση ραδονίου στους παραπάνω χώρους, συμβάλλει σημαντικά στη αύξηση της δόσης της ιονίζουσας ακτινοβολίας που λαμβάνει ο άνθρωπος. Για τη μέτρηση της συγκέντρωσης του ραδονίου χρησιμοποιούνται διάφορες μέθοδοι, οι οποίες ταξινομούνται ανάλογα με το αν καταγράφουν το ραδόνιο ή τα θυγατρικά του, τον απαιτούμενο χρόνο μέτρησης και την ύπαρξη ή όχι συνεχούς πηγής ενέργειας του οργάνου μέτρησης.Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει ως στόχο, να συγκρίνει τους τρόπους καταμέτρησης συγκέντρωσης ραδονίου σε σπήλαια, που πραγματοποιούνται μέσω διαφορετικών τύπων παθητικών ανιχνευτών καταγραφής ιχνών (Solid-State Nuclear Track Detector’s, SSNTD’s) οι οποίοι χρησιμοποιούνται διεθνώς. Για την αποτελεσματική σύγκριση και αξιολόγηση της συγκέντρωσης ραδονίου, με την παθητική αυτή μέθοδο έγινε χρήση δεδομένων από την διεθνή βιβλιογραφία. Συνολικά μελετήθηκαν και ταξινομήθηκαν οι μέθοδοι μέτρησης της συγκέντρωσης του ραδονίου σε εξήντα μία (61) δημοσιευμένες εργασίες που έχουν τύχει των περισσοτέρων αναφορών στην διεθνή βιβλιογραφία, που αναφέρονται σε μετρήσεις συγκέντρωσης ραδονίου με SSNTD’s σε 381 διαφορετικά σπήλαια, κατανεμημένα ανά τον κόσμο. Όπως προκύπτει από τα στοιχεία των εργασιών που χρησιμοποιήθηκαν φαίνεται οι ανιχνευτές CR-39 να είναι οι πλέον χρησιμοποιούμενοι παθητικοί ανιχνευτές παγκοσμίως αγγίζοντας το 54,55%. Με διαφορά ακολουθούν οι ανιχνευτές τύπου LR-115 με 33,33% με βάση τα στοιχεία από τα δεδομένα των εργασιών που χρησιμοποιήθηκαν και τέλος οι υπόλοιποι ανιχνευτές SSNT στο σύνολο τους προσεγγίζουν το 12,12%. Εκτός της ανωτέρω κατάταξης καταγράφηκαν ιδιομορφίες, ακραίες και μέσες τιμές της συγκέντρωσης ραδονίου στα σπήλαια που έχουν μελετηθεί στις εργασίες που χρησιμοποιήθηκαν. Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στην καταγραφή, επεξεργασία και των λόγων για τους οποίους πραγματοποιήθηκαν οι μελέτες αυτές τα αποτελέσματα των οποίων δημοσιεύτηκαν σε διεθνή ειδικευμένα περιοδικά. Όπως προέκυψε η πλειοψηφία των εργασιών αφορούσε στην επίδραση των διαφορετικών χωροχρονικών συγκεντρώσεων ραδονίου στα σπήλαια στην ανθρώπινη υγεία και κυρίως των ατόμων που εργάζονταν εντός των σπηλαίων (ξεναγοί, κ.λπ.). Περαιτέρω λόγοι για τους οποίους έχουν γίνει έρευνες είναι ο προσδιορισμός της συμπεριφοράς των συγκεντρώσεων ραδονίου εντός των σπηλαίων, η σύγκριση των μεθόδων μεταξύ διάφορων τύπων ανιχνευτών ραδονίου καθώς και η συσχέτιση των τιμών συγκέντρωσης ραδονίου στα σπήλαια είτε με την ύπαρξη φυσικών γεωλογικών δομών όπως τα ρήγματα ή/και γεωλογικών φαινομένων όπως οι σεισμοί.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά