Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Υπολογισμός αέριων ρύπων κρουαζιερόπλοιων στο λιμάνι του Ηρακλείου

Konsolakis Ioannis

Απλή Εγγραφή


URIhttp://purl.tuc.gr/dl/dias/3722394F-0DBA-40D9-8FEE-9EE7927A32E3-
Αναγνωριστικόhttps://doi.org/10.26233/heallink.tuc.89441-
Γλώσσαel-
Μέγεθος93 σελίδεςel
ΤίτλοςΥπολογισμός αέριων ρύπων κρουαζιερόπλοιων στο λιμάνι του Ηρακλείουel
ΔημιουργόςKonsolakis Ioannisen
ΔημιουργόςΚονσολακης Ιωαννηςel
Συντελεστής [Επιβλέπων Καθηγητής]Papaefthymiou Spyridonen
Συντελεστής [Επιβλέπων Καθηγητής]Παπαευθυμιου Σπυριδωνel
Συντελεστής [Μέλος Εξεταστικής Επιτροπής]Konsolakis Michailen
Συντελεστής [Μέλος Εξεταστικής Επιτροπής]Κονσολακης Μιχαηλel
Συντελεστής [Μέλος Εξεταστικής Επιτροπής]Ipsakis Dimitriosen
Συντελεστής [Μέλος Εξεταστικής Επιτροπής]Ιψακης Δημητριοςel
ΕκδότηςΠολυτεχνείο Κρήτηςel
ΕκδότηςTechnical University of Creteen
Ακαδημαϊκή ΜονάδαTechnical University of Crete::School of Production Engineering and Managementen
Ακαδημαϊκή ΜονάδαΠολυτεχνείο Κρήτης::Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησηςel
ΠερίληψηΗ παρούσα διπλωματική εργασία έχει σκοπό την καταγραφή των επιπτώσεων από τη δραστηριότητα των επιβατηγών πλοίων στο λιμάνι του Ηρακλείου. Μέσω κατάλληλων μεθοδολογιών θα γίνει υπολογισμός των αέριων ρύπων(Sox ,NOx , CO2 και PM) και των επιπτώσεών τους. Στο 2ο κεφάλαιο της διπλωματικής εργασίας γίνεται εισαγωγή στο αντικείμενο μελέτης, αναφέρονται οι παράγοντες ατμοσφαιρικής ρύπανσης και αναλύονται οι επιπτώσεις της ρύπανσης τόσο στο περιβάλλον και στο οικοσύστημα όσο και στην ανθρώπινη υγεία. Στο 3ο κεφάλαιο περιγράφονται οι αέριοι ρύποι που θα ασχοληθούμε ,οι τύποι καυσίμων καθώς και οι τύποι των πλοίων που υπάρχουν στη ναυτιλία. Τέλος αναλύονται οι επιπτώσεις όλων αυτών στη ναυτιλία γενικότερα. Στο 4ο κεφάλαιο αφού προσδιορίζεται ο ρόλος του Διεθνούς Οργανισμού Ναυτιλίας(IMO) επιχειρείται μια προσέγγιση στις κυριότερες συνθήκες που έχει υπογράψει ο οργανισμός για τη προστασία του θαλάσσιου οικοσυστήματος. Αναφορά γίνεται επίσης για τις δράσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και σε κάποιους κανονισμούς. Στο 5οκεφάλαιο αναφερόμαστε στη μεθοδολογία που πρόκειται να ακολουθήσουμε παρουσιάζοντας όλους εκείνους τους τύπους που θα μας βοηθήσουν να υπολογίσουμε τους αέριους ρύπους που καταναλωθήκαν στο λιμάνι του Ηράκλειου κατά το έτος 2019. Στο 6ο κεφάλαιο αυτή η μεθοδολογία παρουσιάζεται παρουσιάζεται στη πράξη ενδεικτικά για ένα κρουαζιερόπλοιο που επιλέξαμε τυχαία και στη συνέχεια συγκεντρωτικά στοιχεία για τα υπόλοιπα. Γίνεται επίσης σύγκριση με το λιμάνι της Σούδας για το έτος 2019 καθώς και εξαγωγή συμπερασμάτων. Τέλος επιχειρήσαμε να προτείνουμε κάποιες λύσεις για την αντιμετώπιση του φαινομένου.el
ΠερίληψηThe purpose of this dissertation is to record the effects of the activity of passenger ships in the port of Heraklion. Appropriate methodologies will calculate the gaseous pollutants (Sox NOx CO2 and PM) and their effects. Chapter 2 of the dissertation introduces the subject of the study, mentions the factors of air pollution and analyzes the effects of pollution on the environment and the ecosystem as well as on human health. Chapter 3 describes the gaseous pollutants that we will deal with, the types of fuels as well as the types of ships that exist in shipping. Finally, the effects of all this on shipping in general are analyzed. Chapter 4, after defining the role of the International Maritime Organization (IMO), attempts an approach to the main conditions signed by the organization for the protection of the marine ecosystem. Reference is also made to the actions of the European Union as well as to some regulations. In the 5th chapter we refer to the methodology that we are going to follow, presenting all those types that will help us to calculate the gaseous pollutants that were consumed in the port of Heraklion in the year 2019. In Chapter 6 this methodology is presented in practice as an example for a cruise ship that we have chosen at random and then we present aggregate data for the rest. A comparison is also made with the port of Souda for the year 2019 as well as conclusions are drawn. Finally, we tried to suggest some solutions to deal with the phenomenon.en
ΤύποςΔιπλωματική Εργασίαel
ΤύποςDiploma Worken
Άδεια Χρήσηςhttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/en
Ημερομηνία2021-06-25-
Ημερομηνία Δημοσίευσης2020-
Θεματική ΚατηγορίαΥπολογισμός αερίων ρύπων el
Θεματική ΚατηγορίαΝαυτιλίαel
Θεματική ΚατηγορίαΠλοία κρουαζιέραςel
Βιβλιογραφική ΑναφοράΙωάννης Κονσολάκης, "Υπολογισμός αέριων ρύπων κρουαζιερόπλοιων στο λιμάνι του Ηρακλείου", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2020el

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά